MEHMET BALiOGLU

Proje Özel Hesabında Yer Alan Avrupa Birliği Hibelerinin Değerlemesinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitenin 104-Proje Özel Hesabında izlenen Avrupa Birliği hibeleri için ay sonu döviz değerleme işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
 • Üniversitenin 31.12.2019 tarihini içeren banka mutabakat yazısına göre toplam 103.906,44 avroya (419,22+1222,19+6038,61+8325,99+32104,94+1993,89+53801,60) sahip olduğu, bu tutarın giriş tarihinden itibaren 260.871,82 TL olarak izlendiği ve yıl sonu kesin mizanına bu tutarın kayıt edildiği görülmektedir.
 • 31.12.2019 tarihinde TC Merkez Bankasının avro döviz satış kuru 6.6741 TL’dir.
 • Bu durumda 104 Proje Özel Hesabının yıl sonu bakiyesinin 693.481,97 TL olması gerekir.
 • Dolayısıyla 432.610,15 TL tutarında eksik kayıt yapılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik’in “Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi’’ başlıklı 8’inci maddesi
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin proje özel hesabının işleyişini düzenleyen 25’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • 104-Proje Özel Hesabındaki dövizler için ay sonlarında değerleme işlemi yapılmalıdır.
 • Oluşan kur farklarına göre 600- Gelirler Hesabı kullanılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversitenin 104-Proje Özel Hesabında izlenen Avrupa Birliği hibeleri için ay sonu döviz değerleme işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik’in “Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi’’ başlıklı 8’inci maddesinde; “…

 1. Yapılan muhasebeleştirme işleminde kur farkı olması durumunda; olumlu fark tutarı, 104-Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; olumsuz fark tutarı ise 630Giderler Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir.

 2. Ay sonlarında döviz mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ay sonu döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda; kur artışından doğan farklar, 104- Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; kur azalışından doğan farklar ise 630Giderler Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir.” Düzenlemesi yer almıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin proje özel hesabının işleyişini düzenleyen 25’inci maddesinde ise özel hesaplardaki dövizlerin ay sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılacak değerlemesi sonucunda oluşan kur artışı farklarının bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği, kur azalışı farklarının ise bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Üniversitenin 31.12.2019 tarihini içeren banka mutabakat yazısına göre toplam 103.906,44 avroya (419,22+1222,19+6038,61+8325,99+32104,94+1993,89+53801,60) sahip

olduğu bu tutarın giriş tarihinden itibaren 260.871,82 TL olarak izlendiği ve yıl sonu kesin mizanına bu tutarın kayıt edildiği görülmektedir. 31.12.2019 tarihinde TC Merkez Bankasının avro döviz satış kuru 6.6741 TL dir. Bu durumda 104 Proje Özel Hesabının yıl sonu bakiyesinin 693.481,97 TL olması gerekir. Dolayısıyla 432.610,15 TL tutarında eksik kayıt yapılmıştır.

Buna göre; 104 Proje Özel Hesabındaki dövizler için ay sonlarında değerleme işlemi yapılmaması sonucunda söz konusu hesabın güncel bakiyesi ile ortaya çıkan olumlu farka göre 600- Gelirler Hesabı kullanılmayarak kurum mali tablolarında 432.610,15 TL’lik hataya neden olunmuştur.