MEHMET BALiOGLU

Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ile Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinin peşin tahsil edilen kira gelirlerinin doğrudan gelir kaydı yapması.

Temel Bulgular

  • Peşin tahsil edilen kira bedellerinin olduğu ve bunlarla ilgili olarak doğrudan gelir kaydının yapıldığı.
  • Kamu idaresi tarafından peşin tahsil edilen kira gelirlerinin doğrudan gelir kaydı yapılması 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının eksik çalışmasına; 600-Gelirler Hesabının ise fazla çalışmasına neden olmuştur.
  • 380- Gelecek Aylara Gelirler Hesabı ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının kullanılmadan doğrudan gelir kaydı yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
  • Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin ilgisine göre, 380- Gelecek Aylara Gelirler Hesabı ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı yerine 600-Gelirler Hesabına kaydedilmesi sebebiyle mali tablolarda 154.000,00 TL tutarında hatalı bilgi oluşmasına neden olunmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin peşin tahsil edilen kira gelirlerinin 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında takip edilmesi sağlanmalıdır.

Rapor Metni

10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre, 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır. Ayrıca, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı kullanılmaktadır.

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin peşin tahsil edilen kira bedellerinin olduğu ve bunlarla ilgili olarak doğrudan gelir kaydının yapıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi tarafından peşin tahsil edilen kira gelirlerinin doğrudan gelir kaydı yapılması 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının eksik çalışmasına; 600-Gelirler Hesabının ise fazla çalışmasına neden olmuştur. 380- Gelecek Aylara Gelirler Hesabı ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının kullanılmadan doğrudan gelir kaydı yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin ilgisine göre, 380- Gelecek Aylara Gelirler Hesabı ve 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı yerine 600-Gelirler Hesabına kaydedilmesi sebebiyle mali tablolarda 154.000,00 TL tutarında hatalı bilgi oluşmasına neden olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu konusu peşin tahsil edilen kira gelirlerinin 380- Gelecek aylara ait Gelirler hesabı ve 480 Gelecek Yıllara ait Gelir Hesabında takip edilmesi nedeniyle ile oluşan hata için düzeltme kaydı yapılmaktadır. Devam eden bütçe uygulama sürecinde gelecek aylara ve yıllara ait taksit fakat peşin tahsil edilmiş gelirlerin tahsilatında, gelecek aylara ait kısmın 380-Gelecek Aylara ait Gelirler hesabına, gelecek yıllara ait kısmın ise 480-Gelecek yıllara ait gelirler hesabına kaydedilmesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; devam eden bütçe uygulama sürecinde gelecek aylara ait fakat peşin tahsil edilmiş gelirlerin tahsilatında, gelecek aylara ait kısmının 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına, gelecek yıllara ait kısmının ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydedileceği belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.