MEHMET BALiOGLU

Peşin Ödenen Kira Bedellerinin Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kira bedelinin yanlış hesapta takip edilmesi.

Temel Bulgular

  • Kiralanan taşınmazın peşin ödenen kira bedeli, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında takip edilmemiştir.
  • Kira bedeli, doğrudan 630 Giderler Hesabına kaydedilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 144. maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Ödenen peşin giderlerin dönem ayırıcı hesaplar kullanılarak takip edilmesi.

Rapor Metni

Vilayetler Birliği tarafından kiralanan taşınmaza ait peşin ödenen kira bedelinin 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında takip edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “180 Gelecek aylara ait giderler hesabın niteliği” başlıklı 144’üncü maddesinde;

“(1) Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.”

denilmektedir.

Mevzuat hükmüyle idareler tarafından peşin ödenmiş ancak daha sonraki ayları ilgilendiren dönemlere ait giderlerin dönem ayırıcı bir hesap olan 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı aracılığıyla takip edileceği belirtilmiştir.

Vilayetler Birliğinde yapılan incelemelerde Birlik tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1 yıllığına kiralanan taşınmaza ait ödenen peşin kira bedelinin dönem ayırıcı hesaplar kullanılmaksızın doğrudan 630 Giderler Hesabına kaydedilmiştir.

Mevzuat hükmü yukarıda belirtildiği şekilde olup idare tarafından ödenen peşin giderlerin dönem ayırıcı hesaplar kullanılarak takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimizin kiralamış olduğu taşınmaza ait kira bedeli yılda 1 defa ödendiğinden 630 Giderler Hesabında takip edilmiştir. Bulgu doğrultusunda mevzuata uygun olarak yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, kiralanmış olan taşınmaza ait kira bedelinin yılda 1 defa ödendiğini ve 630 Giderler Hesabında takip edildiğini ifade etmiş olup bulgu doğrultusunda mevzuata uygun olarak muhasebe kaydının yapılacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Vilayetler Birliğinde bir yıllık peşin ödenen kira bedellerinin 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında takip edilmemesi bilanço ve gelir tablosunun doğru ve güvenilir bilgi sunmamasına neden olmaktadır.