MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Performans Göstergelerinin Performans Hedefleriyle İlgili Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

* Kurumun 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans göstergelerinin performans hedefleriyle ilgili olmadığı tespit edildi.

Temel Bulgular

* E-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefine ilişkin olarak “haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı” göstergesi ilgili değil.
* Belediyenin iç ve dış yazışmalarının kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilmesi hedefine ilişkin olarak “yapılan meclis toplantı sayısı” ve “yapılan encümen toplantı sayısı” göstergeleri ilgili değil.
* Halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmının araç trafiğine açılması hedefine ilişkin olarak “evlendirme memurluğu ve nikâh salonu yapım yüzdesi”, “sanayi hamamı yapım yüzdesi” ve “tebessüm kahvesi yapım yüzdesi” göstergeleri ilgili değil.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans göstergelerinin, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Kurum, yeni hazırlayacağı performans programında performans hedefleriyle ilgili olmayan performans göstergelerine yer vermemelidir.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans göstergelerinin, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla performans göstergelerinin performans hedeflerini ölçebilmesi için hedef ile ilgili olması gerekmektedir.

Kurumun 2018 yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerinin performans hedefi ile ilgili olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 3: Performans Programında Yer Alan Göstergelerden “İlgililik” Kriterini Karşılamadığı Görülen Göstergeler

Performans Hedefi 1.2.1: e-Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması

çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergesi: Haberleşme faaliyetinin işletilmesi için ödenen fatura sayısı

Performans Hedefi 1.3.2:Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli

ve verimli olarak gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi: Yapılan meclis toplantı sayısı

Performans Göstergesi: Yapılan encümen toplantı sayısı

Performans Hedefi 3.1.1:2018 yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir

kısmı araç trafiğine açılacaktır.

Performans Göstergesi: Evlendirme Memurluğu ve Nikâh Salonu yapım yüzdesi

Performans Göstergesi: Sanayi Hamamı yapım yüzdesi

Performans Göstergesi: Tebessüm Kahvesi yapım yüzdesi

Kamu idaresi cevabında; “Yeni hazırlanacak performans programında, performans hedefleri ile ilgili olmayan performans göstergelerine yer verilmemesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmekte olup bundan sonraki uygulamalarda ise raporda belirtilen uyarılar doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir Bulgu konusu tespite ilişkin kontrollere sonraki denetimlerde devam edilecektir.