MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Performans Göstergelerinin İyi Tanımlanmamış Olması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Kamu idarelerinin hazırlayacağı performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans göstergelerinin iyi tanımlanmadığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

 • Hedef 1.7.5: “Talebi karşılama oranı” göstergesi, herhangi bir vatandaş talebinden bahsedilmediği için iyi tanımlanmamıştır.
 • Hedef 2.1.3: “Tahsis işlemi” göstergesi, hangi konularda, nelere ve kime tahsis işlemi yapılacağı konusunda belirsizliğe sebep olduğu için iyi tanımlanmamıştır.
 • Hedef 6.1.3: “Ortalama katılım sıklığı” göstergesi, hangi kişi veya kurumların ortalama katılım sıklığının esas alınarak değerlendirme ve ölçüm yapılacağı anlaşılmadığı için iyi tanımlanmamıştır.
 • Hedef 6.2.5: “Talebi karşılama oranı” göstergesi, herhangi bir vatandaş talebinden bahsedilmediği için iyi tanımlanmamıştır.
 • Hedef 7.1.17: “Vatandaş memnuniyeti” göstergesi, vatandaşın hangi faaliyetten memnun olup olmadığının ölçülmesi konusu belirsiz olduğu için iyi tanımlanmamıştır.
 • Hedef 7.4: “Hakediş sayısı” göstergesi, neyin anlaşılması gerektiği ancak İdare cevabından anlaşılabildiği için iyi tanımlanmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
 • Performans Programı Hazırlama Rehberi
 • Kamu idareleri, performans programlarında yer alan hedef ve göstergeleri sade ve anlaşılır bir şekilde tanımlamalıdır.
 • İdare, göstergeleri iyi tanımlamadığı ve bunun sonucunda performans değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılmadığı yönündeki eleştirileri dikkate almalı ve gerekli düzeltmeleri yapmalıdır.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in “Performans Programlarının Hazırlanması” başlıklı 4’üncü maddesinde;

Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması gerekmektedir.” denilmektedir.

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı bölümüne göre performans göstergeleri sade, anlaşılır, net olmalıdır. Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı’nın incelenmesi sonucunda programda aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerinin iyi tanımlanmadığı görülmüştür.

Tablo 4: İyi Tanımlanmayan Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Performans Göstergesi

İyi Tanımlanma Değerlendirmesi

Hedef 1.7.5: 2018 yılında Gaziemir ilçesini tanıtan afiş, broşür, pankart, ayaklı ve ışıklı pano, sticker, billboard, megalight, bülten basımı, CD, DVD,vb.) tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımı yapılacak

Talebi karşılama oranı

(%)

Talebi karşılama oranından ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 2.1.3: 2018 yılında sahipsiz hayvanların yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik ilçe sınırları içerisinde doğal yaşam merkezi oluşturulacak.

Tahsis işlemi

Tahsis işleminden ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Hedef 2.1.5: 2018 yılında sahipsiz hayvanların toplanması, takibi ve kontrolüne yönelik işlemler yürütülecek, ayrıca sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla ilçedeki işletmelerin mutfaklarından artan gıda maddelerinin toplanması sağlanacak

Vatandaş memnuniyeti (%)

Vatandaş memnuniyetinden ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Vatandaşın hangi faaliyetten memnuniyet duyacağı ifade edilmelidir. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Stratejik Hedef 4.1.1: 2018 yılında sosyal yardımlarda (ayni ve nakdi) nitelik ve nicelik artışı (sünnet ve toplu nikah, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, askere gidecek gençlere ve öğrencilere malzeme yardımı, iftar yemekleri ile cenaze taziye hizmetleri düzenlenecek)

sağlanacak.

Memnuniyet Oranı (%)

Memnuniyet oranından ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Vatandaşın hangi faaliyetten memnuniyet duyacağı ifade edilmelidir. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 6.1.1: 2018 yılında kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera v.b. etkinlikler düzenlenecek.

Vatandaş Memnuniyeti (%)

Vatandaş memnuniyetinden ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Vatandaşın hangi faaliyetten memnuniyet duyacağı ifade edilmelidir. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 6.1.3: 2018 yılında Belediyemiz ile Kardeş Kent protokolü imzalanan belediyelerin katılımıyla Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Ortalama katılım sıklığı

(yıl)

Ortalama katılım sıklığından ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 6.2.5: 2018 yılında Gaziemir ilçesini tanıtan kültür yayınlarının tasarımı, basımı ve dağıtımı yapılacak.

Talebi karşılama oranı

(%)

Talebi karşılama oranından ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 7.1.17: 2018 yılında Sarnıç Cumhuriyet Meydanı düzenlenecek.

Vatandaş memnuniyeti (%)

Vatandaş memnuniyetinden ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Vatandaşın hangi

T.C. Sayıştay Başkanlığı

faaliyetten memnuniyet duyacağı ifade edilmelidir. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Hedef 7.4: Gaziemir’de ruhsatsız yapılaşmayı önleyici tedbirler alarak, imar mevzuatına uygun, planlı ve sağlıklı kentleşme sağlanacak. (kentsel dönüşüm)

Hakediş sayısı (adet)

Hakediş sayısından ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu sebeple gösterge net ve anlaşılabilir değildir.

Kamu idaresi cevabında; “* Belediyenin tanıtım materyalleri basım işi için bir hedef belirlenmiş olup, bu hedefin göstergelerinde biri basım adedi iken diğer gösterge olarak ta bu materyallerin ilgililer tarafından talep edildikleri de düşünülerek bunun karşılanma düzeyinin de ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu yönü ile göstergenin net ve anlaşılır olduğu değerlendirilmektedir.

 • Sahipsiz hayvanlara ilişkin olarak doğal yaşam merkezi oluşturulması bir süreci ifade etmektedir. 2018 yılı içinde doğal yaşam merkezi oluşturulmasına yönelik yer tahsis işleminin yapılması gerektiğinden gösterge bu şekilde ifade edilmiştir.

 • Sahipsiz hayvanlara ilişkin olarak belediyenin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili vatandaşın öneri ve şikâyetleri alınmakta ve buna yönelik vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu sebeple, göstergeyi bu şekilde tanımlamanın doğru olacağı değerlendirilmiştir.

 • Belediyenin sosyal yardımlarına ilişkin olarak yararlanıcıların geri bildirimleri alınmakta ve buna yönelik memnuniyetleri değerlendirilmektedir. Bu sebeple söz konusu göstergenin bu şekilde tanımlanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

 • Belediyenin kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin bir kısım anketlerde vatandaş memnuniyeti ölçülmekte ve buna yönelik gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu sebeple söz konusu göstergenin bu şekilde tanımlanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

 • Belediye tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğine kardeş belediyelerin katılım sıklığının ölçümü sebebiyle “Ortalama Katılım Sıklığı” göstergesinin doğru bir gösterge olarak tanımlandığı değerlendirilmektedir.

 • Gaziemir İlçesini tanıtan materyallere talep ile bu talebi karşılama düzeyi ölçülmeye

T.C. Sayıştay Başkanlığı

çalışılmıştır. Bu sebeple söz konusu göstergenin bu şekilde tanımlanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

 • Sarnıç Cumhuriyet Meydanının düzenlenmesinden vatandaşın memnuniyetinin ölçülmesi düşünüldüğünden söz konusu göstergenin bu şekilde tanımlanmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir.

 • İnşaatların yapımı aşamasında denetim sorumluluğu olan yapı denetim firmaları işlemleri takip edilerek hak ediş raporu tanzim edilmektedir. Bu sebeple hak ediş sayılarının takip edilmesine yönelik “Hakediş Sayısı” adı altında göstergeye yer verilerek göstergenin doğru tanımlandığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak; performans göstergeleri değerlendirilirken performans hedefi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Vatandaş memnuniyeti, memnuniyet oranı gibi göstergeler ilgili performans hedefinin altında yer aldığından yeterince anlaşılabilir olduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak 1.7.5 nolu Performans Hedefi’nde bahse konu materyallerin basımı ve dağıtımı konusunda herhangi bir vatandaş talebinden bahsedilmediği, bu yönüyle performans göstergesi olarak belirlenen ‘talebi karşılama oranı’nın iyi tanımlanma kriterini sağlamadığı düşünülmektedir.

2.1.3 nolu Performans Hedefi’nde prformans göstergesinin ‘tahsis işlemi’ olarak belirlenmesi sahipsiz hayvanlara ilişkin olarak hangi konularda, nelere ve kime tahsis işlemi yapılacağı konusunda belirsizliğe sebebiyet vermektedir. Bu tahsis işleminden doğal yaşam merkezi oluşturulmasına yönelik yer tahsis işleminin kastedildiği ancak İdare cevabından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu göstergenin iyi tanımlanmadığı düşünülmektedir.

6.1.3 nolu Performans Hedefi için belirlenmiş olan ‘ortalama katılım sıklığı’ndan hangi kişi ya da kurumların ortalama katılım sıklığının esas alınarak değerlendirme ve ölçüm yapılacağı anlaşılmamaktadır. Ancak İdarece verilen cevaptan ortalama katılım sıklığından kardeş belediyelerin bu etkinliklere katılım sıklığı olduğu anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu göstergenin iyi tanımlanmadığı düşünülmektedir.

6.2.5 nolu Performans Hedefi’nde bahse konu materyallerin tasarımı, basımı ve dağıtımı konusunda herhangi bir vatandaş talebinden bahsedilmediği, bu yönüyle performans göstergesi olarak belirlenen ‘talebi karşılama oranı’nın iyi tanımlanma kriterini sağlamadığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

düşünülmektedir.

7.1.17 nolu Performans Hedefi için belirlenen göstergenin vatandaşın Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nın düzenlenmesi konusunda hangi faaliyetten memnun olup olmadığının ölçülmesi konusu belirsiz olduğundan göstergenin iyi tanımlanmadığı düşünülmektedir.

7.4. nolu Performans Hedefi için belirlenmiş olan ‘Hakediş sayısı’ göstergesinden neyin anlaşılması gerektiği ancak İdare cevabından anlaşılmaktadır. Dolayısyla bahse konu göstergenin iyi tanımlanma kriterini sağlamadığı düşünülmektedir.

Bununla birlikte İdare cevabında belirtilen hususlar göz önüne alındığında Hedef 2.1.5, Hedef 4.1.1 ve Hedef 6.1.1’de belirlenmiş olan performans göstergelerinin iyi tanımlanma kriterine uyduğu kanaatine varılmıştır.