MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Genel Politika Belgelerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • Performans programları; Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynakları göz önüne alarak, program döneminde hangi stratejik amaç ve hedefe, ne ölçüde öncelik vereceklerini belirlemeleri istenmektedir.
  • idarelerin “Ek-1 Performans Programının Şekli” başlığı altında yer alan şekil ve açıklamalara göre performans programlarını hazırlamaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.
  • “Hükümet programında, kalkınma planı ve stratejik planda yer alan, idare ile ilgili temel politika ve önceliklere yer verilir.” denilmiştir.
  • Bundan böyle performans programlarının, performans programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanacağı ve rehberde belirtildiği üzere temel politika belgelerine yer verileceği açıklanmıştır.
  • İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin “Performans Programlarının Hazırlanması” başlıklı 4 üncü maddesine göre, Performans programları; Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanmalıdır.

İlgili Rehberde, Kamu idarelerinin; kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynakları göz önüne alarak, program döneminde hangi stratejik amaç ve hedefe, ne ölçüde öncelik vereceklerini belirlemeleri istenmektedir.

Yine rehberde idarelerin “Ek-1 Performans Programının Şekli” başlığı altında yer alan şekil ve açıklamalara göre performans programlarını hazırlamaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu formatta “Temel Politika ve Öncelikler” başlığına yer verilmiş ve bu

başlık altında “Hükümet programında, kalkınma planı ve stratejik planda yer alan, idare ile ilgili temel politika ve önceliklere yer verilir.” denilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere rağmen Fatsa Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan “Temel Politika ve Öncelikler” başlığında makro plan ve programlara ilişkin herhangi bir içeriğin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Bundan böyle performans programlarının, performans programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanacağı ve rehberde belirtildiği üzere temel politika belgelerine yer verileceği açıklanmıştır.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir