MEHMET BALiOGLU

Performans Programı’nda Bulunan Tabloların Rehbere Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinin performans programında bulunan tabloların rehbere uygun olmadığı tespiti.

Temel Bulgular

  • Performans programında yer alan “Tablo-1: Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu”, “Tablo-2: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu” ve “Tablo-3: Birim Performans Hedefi Tablosu”nun rehbere uymadığı tespiti.
  • İdarenin bu eksiği bundan sonraki performans programlarında gidereceği bildirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Performans Programı Hazırlama Rehberi”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin performans programını rehbere uygun şekilde hazırlaması gerektiği.
  • Bu hususun sonraki denetimlerde dikkate alınacağı.

Rapor Metni

Performans Programı’nda bulunan tabloların “Performans Programının Hazırlanmasına İlişkin Rehber” e uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, idare;

-“Tablo-1: Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu” nu,

-“Tablo-2: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu” nu,

-“Tablo-3: Birim Performans Hedefi Tablosu” nu, düzenlemek zorundadır. Ancak idarenin düzenlediği tablolar, bu örneklere uygun değildir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-4 de belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra Performans Programının hazırlanmasına ilişkin rehbere istinaden hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.