MEHMET BALiOGLU

Performans Ölçümlerinin Sağlıklı ve Güvenilir Biçimde Yapılabilmesi

Rapor Özet

  • Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
  • Doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ancak sağlıklı işleyen veri kayıt sistemi ile ulaşılabilir.
  • Belediye performans yönetim sisteminin koordinasyonu Mali Hizmetler birimine bağlı strateji birimi tarafından yürütülmektedir.
  • Strateji birimi, faaliyetlerle ilgili olarak belirlenen gösterge gerçekleşmelerini ilgili birimlerden alarak konsolide etmekte ve idare faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
  • Ancak birimlerden elde edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek mümkün değildir.
  • Performans ölçümü için gerekli olan performans bilgisinin oluşturulmasını sağlamak üzere hangi verilerin toplanmasından kimlerin sorumlu olduğuna, hangi periyotlarda bu verilerin elde edileceğine, hangi verilerin, nasıl analiz edileceğine, veri güvenirliğini sağlamaya yönelik hangi önlem ve kontrollerin planlandığına ilişkin öngörülere dayalı kurumsal bir veri kayıt sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tesbit doğrultusunda kurumsal veri kayıt sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
  • Performans ölçümlerinin sağlıklı ve güvenilir biçimde yapılabilmesi için gerekli olan kurumsal bir veri kayıt sistemi oluşturulmamıştır.
  • Kurum cevabında, bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmektedir.
  • Performans ölçümlerinin sağlıklı ve güvenilir biçimde yapılabilmesi için gerekli olan kurumsal veri kayıt sisteminin oluşturulmaması, faaliyet raporlarının içerdiği bilgilerin güvenilirliğini etkilemektedir.

Rapor Metni

İçin Gerekli Olan Kurumsal Veri Kayıt Sisteminin Oluşturulmaması

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunlu olduğu belirtilmektedir. Doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ise ancak sağlıklı işleyen veri kayıt sistemi ile ulaşılabilir.

Belediye performans yönetim sistemi ve onun bir parçası olan faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve raporlanması iş ve işlemlerinin koordinasyonunu Mali Hizmetler birimine bağlı

strateji birimince yürütülmektedir. Strateji birimi, faaliyetlerle ilgili olarak belirlenen gösterge gerçekleşmelerini ilgili birimlerden alarak konsolide etmekte ve idare faaliyet raporunu hazırlamaktadır. Ancak birimlerden elde edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek mümkün olmadığı gibi böyle bir süreç te bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, belediyenin performans ölçümü için gerekli olan performans bilgisinin oluşturulmasını sağlamak üzere hangi verilerin toplanmasından kimlerin sorumlu olduğuna, hangi periyotlarda bu verilerin elde edileceğine, hangi verilerin, nasıl analiz edileceğine, veri güvenirliğini sağlamaya yönelik hangi önlem ve kontrollerin planlandığına ilişkin öngörülere dayalı kurumsal bir veri kayıt sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tesbit doğrultusunda kurumsal veri kayıt sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

Sonuç olarak Performans ölçümlerinin sağlıklı ve güvenilir biçimde yapılabilmesi için gerekli olan kurumsal bir veri kayıt sistemi oluşturulmamıştır. Kurum cevabında, bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmektedir. Performans ölçümlerinin sağlıklı ve güvenilir biçimde yapılabilmesi için gerekli olan kurumsal veri kayıt sisteminin oluşturulmaması, faaliyet raporlarının içerdiği bilgilerin güvenilirliğini etkilemektedir.