MEHMET BALiOGLU

Performans Hedeflerine İlişkin Faaliyetlerin Bütçe ile İlişkilendirilmemesi

Rapor Özet

 • Performans programında her bir hedefe, ilgili stratejik amaç ve hedefle bağı kurularak yer verilecek.
 • Performans hedeflerinin toplam maliyetleri faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilecek.
 • Faaliyet maliyetlerinin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanacağına ilişkin bilgiler yer alacak.
 • Faaliyetlere ilişkin bilgiler ve yukarıdaki hususları içeren bilgiler Tablo1-2-3 formatında hazırlanacak.
 • Tablo 1’de doldurulması gereken kaynak ihtiyacı tablosu doldurulmamış.
 • Tablo 2’de yer alan faaliyet maliyetleri tablosu ve tablo 3’de yer alan idare performans tablosu performans programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanmamış.
 • Tabloların yanlışlık ve eksiklikleri, performans hedefleri ve faaliyetlerin kaynaklar ile ilişkilerini koparmaktadır.
 • Bu durum, bütçe ile performans programı arasındaki bağın kurulamamasına sebep olmaktadır.

Öneriler

 • Performans programının, rehberdeki hükümlere uygun tablolar oluşturularak hazırlanması.
 • Faaliyetlerin kaynaklar ile ilişkilendirilerek gösterilmesi.
 • “Performans Programları hazırlanırken Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan ve Performans Programı ile bütçe ilişkisinin tesis edilmesinde rolü olan tablolar doldurularak programlarda yer verilecektir.” denilmiştir.
 • Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığı tarafından Mayıs 2009 tarihinde yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde; performans programında yer alan her bir performans hedefine, ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefle bağı kurularak yer verileceği ve performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca faaliyet maliyetlerinin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanacağına ilişkin bilgilerin yer alması da gerekmektedir. Performans programı hazırlama rehberinde; faaliyetlere ilişkin bilgiler ile yukarda yer alan hususları içeren bilgilerin rehberin ekinde yer alan Tablo1-2-3 formatında hazırlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Belediyenin performans programı incelendiğinde, performans programı hazırlama rehberi Tablo 1’de doldurulması gereken kaynak ihtiyacı tablosunun doldurulmadığı, tablo 2’de yer alan faaliyet maliyetleri tablosunun ve tablo 3’de yer alan idare performans tablosunun performans programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanmadığı görülmüştür. Tabloların bu yanlışlık ve eksiklikleri, performans hedefleri ve bunlara ilişkin faaliyetlerin kaynaklar ile ilişkilerini koparmakta bunun sonucu olarak bütçe ile performans programı arasındaki bağın kurulamamasına sebep olunmaktadır.

Performans programının, rehberdeki hükümlere uygun tablolar oluşturularak

hazırlanması ve faaliyetlerin kaynaklar ile ilişkilendirilerek gösterilmesi bütçe ile performans programı arasındaki bağı kurmakla birlikte aynı zamanda performans programının daha etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Performans Programları hazırlanırken Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan ve Performans Programı ile bütçe ilişkisinin tesis edilmesinde rolü olan tablolar doldurularak programlarda yer verilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.