MEHMET BALiOGLU

Performans Hedeflerinden 1 Tanesinin Çıktı ve Sonuç Odaklı Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

– Belediyenin performans hedeflerinden biri olan “Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir” hedefi, belediyenin rutin olarak yapması gereken zorunlu bir işlem olduğu için girdi odaklı olarak değerlendirilmiş ve çıktı ve sonuç odaklı bir hedef olarak görülmemiştir.

– Belediyenin performans hedefleri, kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Ancak, belediyenin performans hedeflerinden biri olan “Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir” hedefi, belediyenin rutin olarak yapması gereken zorunlu bir işlem olduğu için girdi odaklı olarak değerlendirilmiş ve çıktı ve sonuç odaklı bir hedef olarak görülmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– Performans Programı Hazırlama Rehberine göre kamu idarelerinin performans hedefleri ya çıktılara ya da sonuçlara odaklı olması gerekmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Kamu idarelerinin performans hedeflerini belirlerken, hedeflerin çıktı ve sonuç odaklı olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.
– Belediye, performans hedeflerini gözden geçirmeli ve “Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir” hedefini, çıktı ve sonuç odaklı bir şekilde yeniden belirlemelidir.

Rapor Metni

Performans hedefleri, kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans Programı Hazırlama Rehberine göre kamu idarelerinin performans hedefleri ya çıktılara ya da sonuçlara odaklı olması gerekmektedir.

Performans programında yer alan performans hedefleri değerlendirildiğinde; aşağıdaki tabloda yer alan performans hedefi belediyenin rutin olarak yapması gereken zorunlu bir işlem olarak değerlendirildiğinden; girdi odaklı olduğu, çıktı ve sonuç odaklı olmadığı görülmüştür.

Tablo 4: Performans Hedeflerinin Çıktı-Sonuç Odaklı Olmasına Göre Değerlendirilmesi

Stratejik Hedef 3.4: “Kurum içi destek hizmetlerinin (satınalma, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme vb.) kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda memnuniyeti sürekli arttırmak.”

Performans Hedefi 3.4.2

Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında

yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir.

Performans Göstergesi 2

Belediyeye ait faturalara (elektrik, su, doğalgaz) ilişkin işlemlerin

zamanında tamamlanma oranı

Değerlendirme

Belediyenin rutin olarak yapması gereken zorunlu bir işlem olduğu için girdi odaklı olup çıktı ve sonuç odaklı bir hedef olarak değerlendirilmemiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Performans hedeflerinin mevzuatta yer alan görevler dışında belirlenerek çıktı ve sonuç odaklı bir şekilde oluşturulmalarına dikkat edilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.