MEHMET BALiOGLU

Performans Hedefinin, Stratejik Hedefle İlgili Bulunmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberine göre, idarenin belirlediği performans hedeflerinin, stratejik plandaki hedeflerle ilgili olması gerekmektedir.
  • Aşağıda ki tabloda yer alan performans hedefinin ise, stratejik hedefle ilgili olmadığı görülmektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • 2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak, Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda hazırlanacak olan Performans Programında performans hedefleriyle stratejik hedeflerin birbirini tamamlamaları ve ilişkilendirilmeleri sağlanacaktır.
  • Gelecek yıllarda izlenmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberine göre, idarenin belirlediği performans hedeflerinin, stratejik plandaki hedeflerle ilgili olması gerekmektedir. Hedefler, stratejik planda yer alan amaçları gerçekleştirmeye, performans hedefleri de stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır.

Aşağıda ki tabloda yer alan performans hedefinin ise, stratejik hedefle ilgili olmadığı görülmektedir.

Tablo 5: Performans Hedefinin Stratejik Hedefle İlgili Bulunmayışı

St.H

P.H.

Değerlendirme

8.4.1:Mersinde ruhsatlandırılmış modern mezbaha sayısını tüm ilçelere yayarak,

%90lara ulaşan kaçak kesimlerin önlenmesiyle, halkımızın hijyenik ortamda

kesilmiş, sağlıklı et tüketimini sağlamak

8.4.1.1: Planlama, projelendirme, uygulama birimleri ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek

Performans hedefi, stratejik hedefle ilgili değildir

Kamu idaresi cevabında; 2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak, Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda hazırlanacak olan Performans Programında performans hedefleriyle stratejik hedeflerin birbirini tamamlamaları ve ilişkilendirilmeleri sağlanacaktır, denilmiştir.

Sonuç olarak Gelecek yıllarda izlenmesi uygun olacaktır.