MEHMET BALiOGLU

Performans Hedefi Tablosunun Mevzuata Uygun Düzenlenmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Başiskele Belediyesi’nin 2018 yılı performans programında, performans hedeflerinin belirlenme amaçlarına ve gerekçelerine değinilmemiştir.
  • Programda, t-1 ve t dönemlerini gösteren sütunlar boş bırakılmıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Programın rehberde öngörüldüğü şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.
  • Raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programı yürürlüğe girdiği için belirlenen bulgu 2020 Performans Programında göz önünde bulundurularak mevzuata uygun hale getirilecektir.
  • Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde, Performans hedefi tablosunun her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulacağı, amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verileceği, performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinileceği belirtilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin kısımda ise söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verileceği, bir önceki yıl gerçekleşme verilerinin (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verilerinin (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verilerinin (t+1) sütunlarında gösterileceği belirtilmiştir.

Başiskele Belediyesi’nin 2018 yılı performans programının incelenmesi sonucunda; Performans Hedefi Tablosunda söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine değinilmediği ve t-1 ve t dönemlerini gösteren sütunların diğer bir ifadeyle 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin verileri içerecek olan sütunların boş bırakıldığı görülmüştür.

Performans programının rehberde öngörüldüğü şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programı yürürlüğe girdiği için belirlenen bulgu 2020 Performans Programında göz önünde bulundurularak mevzuata uygun hale getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.