MEHMET BALiOGLU

Ödenen Katma Değer Vergisinin Tamamının İndirim Konusu Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İndirim konusu yapılamayacak katma değer vergisi (KDV) tutarlarının 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında muhasebeleştirilmesi nedeniyle mali tabloların indirime konu edilebilecek vergi tutarları ile ilgili varlık ve gider hesaplarına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı görülmüştür.
 • Belediyelerin satışa konu olmayan ve kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak ve tüketmek üzere satın aldığı mal ve hizmetler için ödediği KDV tutarları indirim konusu yapılmamalıdır. Bu nedenle anılan Yönetmelik’in 187’nci maddesi uyarınca maliyet bedeline dâhil edilerek ilgili varlık hesaplarında, hizmet alımlarında ise öz kaynakta azalışa sebebiyet verildiğinden bahisle gider hesaplarında muhasebeleştirilerek raporlanması gerekmektedir.
 • Ancak yapılan incelemelerde kamu hizmetinde kullanılmak üzere nihai tüketici olarak satın alınan mal ve hizmetlere ödenen KDV tutarlarının, 191 nolu hesaba kaydedilerek muhasebeleştirildiği görülmüştür.
 • Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 153’üncü maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesi

  Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyelerin indirim konusu yapılamayacak katma değer vergilerini doğru ve güvenilir bir şekilde muhasebeleştirmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
  • Belediyelerin indirim konusu yapılamayacak katma değer vergilerini 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında değil, ilgili varlık veya gider hesaplarında muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.
  • Belediyelerin kamu hizmeti üretimi kapsamında alınan mal ve hizmetler için ödenen KDV’nin varlığın maliyetine eklenmesi veya giderleştirilmesi gerekmektedir.

  Rapor Metni

  İndirim konusu yapılamayacak katma değer vergisi tutarlarının 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında muhasebeleştirilmesi nedeniyle mali tabloların indirime konu edilebilecek vergi tutarları ile ilgili varlık ve gider hesaplarına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı görülmüştür.

  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 153’üncü maddesi uyarınca; belediyelerin satışa konu olmayan ve kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak ve tüketmek üzere satın aldığı mal ve hizmetler için ödediği katma değer vergisi (KDV) tutarları indirim konusu yapılmamalıdır. Bu nedenle bu tutarların, anılan maddede indirim hakkı doğuran katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılacağı belirtilen 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında muhasebeleştirilmesi imkân dâhilinde değildir. İndirim konusu yapılamayan bu tutarların; mal alımlarında anılan Yönetmelik’in 187’nci maddesi uyarınca maliyet bedeline dâhil edilerek ilgili varlık hesaplarında, hizmet alımlarında ise öz kaynakta azalışa sebebiyet verildiğinden bahisle gider hesaplarında muhasebeleştirilerek raporlanması gerekmektedir.

  Özetle belediyece indirim konusu yapılacak katma değer vergileri, satışa konu edilmek üzere temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödenen vergilerle sınırlıdır. Bunun dışında kamu hizmeti üretimi kapsamında alınan mal ve hizmetler için ödenen KDV’nin varlığın maliyetine eklenmesi veya giderleştirilmesi gerekmektedir.

  Ancak yapılan incelemelerde kamu hizmetinde kullanılmak üzere nihai tüketici olarak satın alınan mal ve hizmetlere ödenen KDV tutarlarının, 191 nolu hesaba kaydedilerek muhasebeleştirildiği görülmüştür. 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da eleştiri konusu edilen söz konusu hatalı kayıt;