MEHMET BALiOGLU

Muhasebe Kayıtlarında Boş Yevmiyelerin Bulunması ve Bazı Yevmiyelerde Değişiklik Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu

  • SASKİ muhasebe sisteminde boş yevmiye numaraları bulunmuştur.
  • Bazı yevmiyelerde değişiklik yapılmıştır.

Temel Bulgular

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi” başlıklı 18’inci maddesine göre, kamu idarelerinin muhasebe işlemleri hesap dönemi başında 1’den başlayarak numaralandırılarak kaydedilmeli, muhasebe kayıtlarında düzeltme ise ancak yeni bir muhasebe kaydıyla yapılmalı ve düzeltme işleminin gerekçesine yer verilmelidir.
  • SASKİ 2022 yılı muhasebe kayıtlarında boş yevmiye numaralarının bulunduğu, bazı yevmiye kayıtlarında ise değişiklik yapıldığı görülmüştür.
  • Değişikliklerin sehven yapılan hataların düzeltilmesi adına yapıldığı ifade edilse de açıklandığı üzere düzeltme işlemi için ilgili yevmiyede değişiklik yapılması mevzuata uyar görünmemektedir.
  • Kamu idaresi boş yevmiye ayrılması ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma yapıldığını ve boş yevmiye ayırma işleminin hata ile gerçekleştirildiğini, mali açıdan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığının anlaşıldığını ve teknik açıdan boş yevmiyelerin kullanılmasının engellendiğini, geriye dönük kayıt yapılmaması ve boş yevmiye bırakılmaması hususunda hassasiyet gösterileceğini ifade etmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi” başlıklı 18’inci maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yevmiye kayıtlarının müteselsil sıra ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Düzeltme işlemlerinin yeni bir yevmiye kaydı ile mevzuata uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

SASKİ muhasebe sisteminde boş yevmiye numaralarının bulunduğu ve bazı yevmiyelerde değişiklik yapıldığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi” başlıklı 18’inci maddesine göre, kamu idarelerinin muhasebe işlemleri hesap dönemi başında 1’den

başlayarak numaralandırılarak kaydedilmeli, muhasebe kayıtlarında düzeltme ise ancak yeni bir muhasebe kaydıyla yapılmalı ve düzeltme işleminin gerekçesine yer verilmelidir.

Anılan hüküm çerçevesinde, yevmiye kayıtlarının müteselsil sıra takip ederek yapılacağı ve yevmiye kayıtlarında geçmişe dönük işlem yapmak, kayda eklemeler yapmak gibi yollarla değişiklik yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

SASKİ 2022 yılı muhasebe kayıtlarında boş yevmiye numaralarının bulunduğu, bazı yevmiye kayıtlarında ise değişiklik yapıldığı görülmüştür. Değişikliklerin sehven yapılan hataların düzeltilmesi adına yapıldığı ifade edilse de açıklandığı üzere düzeltme işlemi için ilgili yevmiyede değişiklik yapılması mevzuata uyar görünmemektedir.

Kamu idaresi boş yevmiye ayrılması ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma yapıldığını ve boş yevmiye ayırma işleminin hata ile gerçekleştirildiğini, mali açıdan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığının anlaşıldığını ve teknik açıdan boş yevmiyelerin kullanılmasının engellendiğini, geriye dönük kayıt yapılmaması ve boş yevmiye bırakılmaması hususunda hassasiyet gösterileceğini ifade etmiştir.

Yapılan açıklamalar uyarınca, yevmiye kayıtlarının müteselsil sıra ile gerçekleştirilmesi ve düzeltme işlemlerinin yeni bir yevmiye kaydı ile mevzuata uygun olarak yapılması gerekmektedir.