MEHMET BALiOGLU

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarafından Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyeye tahsis edilen 11 adet taşınmazın muhasebe
    kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Belediyede tahsisli olarak kullanılan söz konusu 11 adet taşınmaz muhasebe kayıtlarında yer almamakta olup muhasebe kayıtlarından tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınamamaktadır.
  • Tahsisli kullanılan taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 189, 191 ve 193’üncü maddeleri
  • 2018 yılı Detaylı Hesap Planı

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Tahsisli kullanılan taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyeye tahsis edilen 11 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının işleyişlerini düzenleyen 189, 191 ve 193’üncü maddelerinde, tahsise konu edilen maddi duran varlığın tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydedilmesi gerektiği, ifade edilmiştir.

Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan 2018 yılı Detaylı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar Hesaplarının içinde tahsis işlemine konu olan taşınmazların bulunması durumunda kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir.

Belediyeye taşınmaz tahsis edilmesi durumunda, tahsis edilen taşınmazların ilgili maddi duran varlığın ‘‘03- Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar’’ yardımcı hesabı ve karşılığında ise 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Hesabının kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.

Tabloda Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyeye tahsis edilen 11 adet taşınmaz yer almaktadır.

Tablo 9: Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Listesi

NO

CİNSİ

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

TAHSİS TALEP EDİLEN

KURUM

1

DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

YUKARISÖĞÜTÖNÜ

İ24B-19C-D

11198

89(4186)

29.592,20

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2

BELDE EVİ

YUKARISÖĞÜTÖNÜ

10

11190

1

3.666,00

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

3

ZABITA KARAKOLU

ÖMERAĞA

104

1081

54

52,00

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4

ZABITA KARAKOLU

ÖMERAĞA

104

1081

55

187,00

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5

KUĞULU PARK

ULUÖNDER

212

2184

1

3.373,00

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

6

SU SPORLARI MERKEZİ

ERTUĞRULGAZİ

254

2172

447

6.198,00

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

7

BEHİÇBEY SPOR KOMPLEKSİ

ERTUĞRULGAZİ

254

2172

600

6.149,34

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

8

SPOR ALANI

ÇUKURHİSAR YENİ

I24B-17B- 4D

11476

5

15.912,66

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

9

BELEDİYE GARAJI

ÇUKURHİSAR YENİ

I24B17B4D

11470

5

2.748,28

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

10

KÜLTÜR MERKEZİ

SAZOVA

320

2157

(15088)

3

(4)

18.127,55

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

11

PAZARYERİ

ORTA(MUTTALIP)

13109

1

7.414,14

İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyede tahsisli olarak kullanılan söz konusu 11 adet taşınmaz muhasebe kayıtlarında yer almamakta olup muhasebe kayıtlarından tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınamamaktadır.

Tahsisli kullanılan taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Taşınmaz mal programının, gelir programına entegre olmaması sebebiyle bulguda belirtilen noksanlıklar ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz takip programı konusunu ilgilendiren müdürlükler ile gerekli çalışmalara başlanmış olup, belediyemiz adına tahsisi yapılan işlemlerin muhasebesi yapılarak takip edilecektir.

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, İdareye tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabında izlenmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.