MEHMET BALiOGLU

Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Tahakkuk Kayıtlarının Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinde vadeli hesaplarda izlenen tutarlardan elde edilen faiz gelirlerinin tahakkuk kaydının yapılmaması.

Temel Bulgular

  • 181 Gelir Tahakkukları hesabının kullanılmadığı için 2.138.759,52 TL faiz gelir tahakkuk kaydının yapılmadığı görülmüştür.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 148. ve 366. maddelerine göre faiz gelirlerinin tahakkuk kaydının yapılması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmiş olup gerekli yevmiye kayıtlarının yapıldığı belirtilmiştir.
  • Ancak geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında 2.138.759,52 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 148. ve 366. maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin faiz gelirlerinin tahakkuk kaydını düzenli olarak yapması.
  • Geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılarak hataların giderilmesi.

Rapor Metni

Kamu İdaresinde vadeli hesapta izlenen tutarlardan elde edilen faiz gelirleri için 181 Gelir Tahakkukları hesabının kullanılmadığı ve bu nedenle 2.138.759,52 TL faiz gelir tahakkuk kaydının yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 181 Gelir Tahakkukları Hesabına İlişkin İşlemler başlıklı 148’inci maddesinde;

Dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacakları hesaplarında kayıtlı alacaklara ilişkin olarak ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahsil edilecek olan işlemiş faiz geliri alacakları bu hesaba kaydedilir. Aralık ayına ait olarak tahakkuk ettirilen faiz geliri alacaklarından takip eden faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.” denilmektedir.

Mezkûr Yönetmeliğin 60 Gelirler Hesabı başlıklı 366’ncı maddesinde;

“Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. Gelir hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 600-Gelirler Hesabından oluşur.” hükmü yer almaktadır.

Tablo 10: Belediye’nin Elde Ettiği Faiz Tutarları

BANKA ADI

ŞUBE

ÖZET BİLGİ

VADELİ HESAP NO

BRÜT FAİZ TUTARI (TL)

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

GAZİ BULVARI ŞUBESİ

GÜNLÜK

00158018016890731

535.791,86

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

GAZİ BULVARI ŞUBESİ

HAFTALIK

00158018014949091

1.602.967,66

TOPLAM

2.138.759,52

Bu bağlamda Belediye’nin vadeli hesaplarda izlediği tutarlardan elde edilen faiz gelirlerinin 181 Gelir Tahakkukları Hesabına borç 600 Gelirler Hesabına alacak kaydı yapılarak tahakkuk kaydının yapılması gerekmekte iken idarenin 2.138.759,52 TL tutarındaki faiz gelirinin tahakkuk kaydının yapılmayarak mali tablolarda hataya sebep olunduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, 20.05.2019 tarih ve 3994 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ve 20.05.2019 tarih 4016 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile faiz gelirlerinin tahakkuku muhasebe kayıtlarına alınmaya başlamıştır. ” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmiş olup gerekli yevmiye kayıtlarının yapıldığı belirtilmiştir. Ancak geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında 2.138.759,52 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir ve bu durum mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.