MEHMET BALiOGLU

Maliyetlendirme Aşamasında Genel Yönetim Giderlerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • Genel yönetim gideri, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.
  • Fatsa Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan maliyetlendirme tabloları incelendiğinde, fiili duruma uygun olmayacak şekilde tüm gider kalemlerinin faaliyetlerle ilişkilendirildiği görülmüştür.
  • İdare’de herhangi bir “Genel yönetim gideri” yapılmıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştır.
  • İdare tarafından maliyetlendirme çalışmaları yapılırken, hangi giderlerin ‘genel yönetim gideri’ kapsamında olacağına ilişkin karar alınmalı ve ilgili çalışmalar buna göre sonuçlandırılmalıdır.
  • Maliyetlendirme çalışması yapılırken, hangi giderlerin genel yönetim giderleri olacağının değerlendirileceği ve hesaplamaların buna göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.
  • İdare, bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberinde, Genel yönetim gideri “faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda en azından üst yönetimin maaşları veya meclis üyesi huzur hakları gibi giderlerin “Genel yönetim giderleri” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fatsa Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan maliyetlendirme tabloları incelendiğinde, fiili duruma uygun olmayacak şekilde tüm gider kalemlerinin faaliyetlerle ilişkilendirildiği görülmüş ve bu nedenle İdare’de herhangi bir “Genel yönetim gideri” yapılmıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştır.

İdare tarafından maliyetlendirme çalışmaları yapılırken, hangi giderlerin ‘genel yönetim gideri’ kapsamında olacağına ilişkin karar alınmasının ve ilgili çalışmaların buna göre sonuçlandırılmasının gerektiği değerlendirilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Maliyetlendirme çalışması yapılırken, hangi giderlerin genel yönetim giderleri olacağının değerlendirileceği ve hesaplamaların buna göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare, bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir