MEHMET BALiOGLU

Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayımlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince hazırlayıp temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklaması gereken Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlamamış ve kamuoyunun bilgisine sunmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlayıp İdarenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle zamanında kamuoyuna sunması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında, Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanacağı ve İdarenin internet sitesinde yayımlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Rapor Metni

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde;

“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.”denilmektedir.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince hazırlayıp temmuz ayı içinde

kamuoyuna açıklaması gereken; bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini gösteren Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanmadığı ve kamuoyunun bilgisine sunulmadığı tespit edilmiştir.

Yasal düzenlemeye göre Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanıp, İdarenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle zamanında kamuoyuna sunulması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanıp, İdarenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle zamanında kamuoyuna sunulması adına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Belediyenin internet sitesinde yayımlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu konusu tespit doğrultusundan Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanacağı ve İdarenin internet sitesinde yayımlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.