MEHMET BALiOGLU

Mal Alım ve Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmesi

Rapor Özet

  • 4734 sayılı Kanun’un ‘Temel ilkeler’ başlıklı 5 inci maddesinde İdareler yapacakları ihalelerde rekabeti, eşit muameleyi ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu tutulmuştur.
  • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemeyeceği ve bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usulleri Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği temel ilkeler arasında sayılmıştır.
  • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez”
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yukarıda yer verilen rekabeti ve eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamak ve parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı yükleniciden birden fazla doğrudan teminle (22/d) alındığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdare, bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

4734 sayılı Kanun’un ‘Temel ilkeler’ başlıklı 5 inci maddesinde İdareler yapacakları ihalelerde rekabeti, eşit muameleyi ve kaynakların verimli kullanılmasını, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu tutulmuştur. Ayrıca eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemeyeceği ve bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usulleri Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği temel ilkeler arasında sayılmıştır. Bu Kanun’a göre çıkarılan Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez”; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da

bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen rekabeti ve eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamak ve parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen aşağıda örneklendirilen bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı yükleniciden birden fazla doğrudan teminle (22/d) alındığı görülmüştür.

Tablo 7: Kısımlara Bölünerek Alımı Yapılan Mal ve Yapım İşlerine Ait Bazı Örnekler

Yevmiye No

Yüklenici

İşin Adı

KDV dahil Tutar

2714

xxx

Radyant Isıtıcı Alımı

79.650,00

2715

xxx

Radyant Isıtıcı Alımı

73.632,00

Yevmiye No

Yüklenici

İşin Adı

KDV dahil Tutar

2501

xxx

Hiranur Cami İnşaatı Malzeme Alımı

66.003,30

2502

xxx

Hiranur Cami Onarım C-25 Beton

Alımı

67.112,50

2503

xxx

Hiranur Cami Onarım C-25 Beton

Alımı

78.470,00

2504

xxx

Hiranur Cami İnşaatı Malzeme

Alımı

78.393,00

2505

xxx

Hiranur Cami İnşaatı Malzeme

Alımı

78.393,00

2551

xxx

Hiranur Cami İnşaatı Malzeme

Alımı

66.522,50

2552

xxx

Hiranur Cami İnşaatı Malzeme

Alımı

77.290,00

Yevmiye No

Yüklenici

İşin Adı

KDV dahil Tutar

2725

xxx

Kültür Sarayı Çatı Bakım Onarım

İşçiliği

51.094,00

2726

xxx

Kültür Sarayı Çatı Bakım Omarım

53.508,00

Yevmiye No

Yüklenici

İşin Adı

KDV dahil Tutar

1611

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

57.657,75

1612

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

67.858,85

1613

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

67.283,60

1614

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

62.776,00

1615

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

67.850,00

1616

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

65.074,05

1617

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

68.912,00

1618

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

75.024,40

1619

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

73.750,00

1620

xxx

Spor Kompleksi Bakım Onarım

63.469,25

Kamu idaresi cevabında; Denetim raporunda belirtildiği gibi ihalalerin kısımlara bölünerek gerçekleştirilmeyeceği açıklanmıştır.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.