MEHMET BALiOGLU

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Avansların 259-Verilen Avanslar

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nin maddi duran varlık avans ödemelerini 259-Verilen Avanslar Hesabı yerine 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabında takip edildiği tespit edilmiştir.
  • 84.889,43 TL tutarındaki avans ödemesinin hatalı hesapta takip edildiği belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Madde 218: 259-Verilen Avanslar Hesabının niteliği
  • Madde 139: 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabının Niteliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Maddi duran varlıklara ilişkin 84.889,43 TL tutarındaki avans ödemesinin 259-Verilen Avanslar Hesabına aktarılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Hesabında Takip Edilmemesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nin mali tabloları incelendiğinde maddi duran varlıklar ile ilgili avans ödemelerinin 259-Verilen Avanslar Hesabında takip edilmediği tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 259-Verilen Avanslar

Hesabının niteliğini düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 218’inci maddesinde;

“Verilen avanslar hesabı, yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili avans ödemeleri ve bu amaçlarla açtırılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Döner Sermaye İşletmesinin mali tabloları incelendiğinde Maddi Duran Varlıkların edinilmesine ilişkin verilen 84.889,43 TL tutarındaki avansın 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabında takip edildiği görülmüştür.

Aynı Yönetmeliğin 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabının Niteliğini düzenleyen

“Hesabın niteliği” başlıklı 139’uncu maddesinde;

“Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere 15-Stoklar Hesap Grubuna ilişkin olarak yapılan avans ödemelerinin 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda 25-Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna ilişkin olarak yapılan 84.889,43 TL tutarındaki avans ödemesinin 259-Verilen Avanslar Hesabında takip edilmesi uygun olacaktır.