MEHMET BALiOGLU

Lisansı Olmayan Yazılımların Kullanılmasının Engellenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurum bilgisayarlarında çok sayıda lisanssız program kullanılmaktadır.
  • Bu durum, bilişim sistemlerini saldırıya açık hale getirmektedir.
  • Lisanslı yazılımların lisanssız kopyalarının indirilmesi ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yasaktır ve müeyyidelere tabidir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 2
  • Lisanlı Yazılım Kullanılması hakkındaki 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumların ihtiyaç duydukları lisans sayısının karşılığının bütçede gösterilmesi gerekmektedir.
  • Lisanssız yazılımların bulundurulması ve kullanımı önlenmelidir.

Rapor Metni

Kurum bilgisayarlarında, kullanıcılar tarafından indirilerek yüklenmiş olan çok sayıda lisanssız program kullanıldığı, mevzuata aykırı olan bu durumun bilişim sistemlerini saldırıya açık hale getirdiği belirlenmiştir.

Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dairesinde himaye görmektedir. Söz konusu Kanun’un 2’nci maddesi ile bilgisayar programları korumaya tabi ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılmıştır. Kanun, lisanslı yazılımlar (bilgisayar programları) üzerindeki mali haklarla bu hakların ihlali halinde uygulanacak müeyyideleri de belirlemektedir.

Söz konusu Kanun’la, belirli bir lisansı olan ücretli yazılımların lisanssız kopyalarının indirilmesi ve kullanılması yasaklanmış ve müeyyidelere bağlanmıştır.

Lisanslı Yazılım Kullanılması hakkındaki 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurulumlarında bilgisayar programlarının edinilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Genelge, kurumların ihtiyaç duydukları lisans sayısının karşılığının bütçede gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Buna ek olarak Genelge’de, lisanssız yazılımlarının bulundurulması ve kullanımının önlenmesi maksadıyla kamu kurumları tarafından yapılacak çalışmalar şu şekilde belirlenmiştir:

“Lisanssız yazılımlarının bulundurulması ve kullanımının önlenmesi maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları;