MEHMET BALiOGLU

Kurum Taşınırları İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların İlgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına Kaydedilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, taşınırlar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltıcı nitelikte olup 14.000 TL’yi aşan harcamalar değer artırıcı harcama olarak kabul edilecektir.

Temel Bulgular

  • Belediye tarafından dayanıklı taşınırlarına yaptırılan değer artırıcı nitelikteki harcamaların taşınırın muhasebedeki kayıtlı değerine ilave edilmediği görülmüştür.
  • Bu hatalı uygulama nedeniyle 254- Taşıtlar Hesabının Bilançoda olması gerekenden 84.960,00 TL eksik olmasına ve bu nedenle bahse konu taşınırlar için ayrılan amortisman tutarının da hatalı olmasına sebebiyet verilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin ikinci fıkrası
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 47 Sıra No’lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, dayanıklı taşınırlarına yaptırılan değer artırıcı nitelikteki harcamaları ilgili maddi duran varlık hesaplarına kaydetmesi ve bu doğrultuda amortisman hesaplamasını tekrar yapması tavsiye edilmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin ikinci fıkrasında, maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyetin, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edileceği ve amortisman hesaplamasında dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 47 Sıra No’lu Amortisman ve Tükenme

Payları Genel Tebliği’ne göre taşınırlar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltıcı nitelikte olup 14.000 TL’yi aşan harcamalar değer artırıcı harcama olarak kabul edilecek, değer artırıcı nitelikte olsa bile 14.000 TL’yi aşmayan harcamalar direkt giderleştirilecek ve değer artırıcı harcama olarak değerlendirilmeyecektir.

Yapılan incelemede,

“2001 Model 35 DNJ 67 Plakalı Ford Kargo Aracın Üzerine Hidrolik Rampalı Açık Sac Kasa Yapılması İşi” için KDV dahil olmak üzere 48.970,00- TL,

“Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Kullanılmakta Olan 35 GB 4118 ve 35 GB 4138 Resmi Plakalı BMC Marka Kamyonlara Klima Takılması İşi” için KDV dahil olmak üzere 14.160,00- TL,

“Hafif Camsız Koltuksuz İkram Aracının İç Dizaynı Yaptırılması İşi” için KDV dahil 21.830,00- TL,

tutarlarında, Belediye tarafından dayanıklı taşınırlarına yaptırılan değer artırıcı nitelikteki harcamaların taşınırın muhasebedeki kayıtlı değerine ilave edilmediği görülmüştür.

Yukarıda yer alan hatalı uygulama 254- Taşıtlar Hesabının Bilançoda, olması gerekenden 84.960,00 TL eksik olmasına, bu nedenle bahse konu taşınırlar için ayrılan amortisman tutarının da hatalı olmasına sebebiyet vermektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Kurum taşınırları için yapılan değer arttırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarına kaydedilmesi için müdürlükler ile yazışmalar yapılmış ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince takibi sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 254- Taşıtlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.