MEHMET BALiOGLU

Kurum Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ile Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Mahalli idareler tarafından taşınmazların kiralanmasına ilişkin işlemlerde yapılan muhasebe hatalarının düzeltilmesi amaçlanmıştır.

Temel Bulgular

* Bayraklı Belediyesi ile üçüncü kişiler arasında yapılmış ve 2018 yılı içerisinde yürürlükte olup kira geliri elde edilen 14 adet taşınmaz kira sözleşmesi mevcut olduğu halde söz konusu sözleşmelere ilişkin tahakkuk eden kira gelirlerinin, Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ile Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.
* Kamu idaresi cevabında yapılan tespitlere iştirak edilmiş olup, kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin, Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabında izlenmesine yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesi için ilgili birime bilgi verildiği ifade edilmiştir.
* Söz konusu kira gelirlerinin ilgili hesaplarda izlenmemesi sebebiyle, gayrimenkullere ait yıl sonu itibarıyla tahsil edilmemiş kira gelirleri İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında görünmemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne yazılan 02.12.2014 tarih ve 90192509-210.05.02-13521 sayılı genel yazısı.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin, Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabında izlenmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesi.
* Kira gelirlerinin ilgili hesaplarda izlenmesini sağlayacak yeterli iç kontrol sisteminin kurulması.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne yazılan 02.12.2014 tarih ve 90192509-210.05.02-13521 sayılı genel yazıda, mahalli idareler tarafından taşınmazların kiralanmasına ilişkin işlemlerde yapılan muhasebe hatalarının düzeltilmesi amaçlanmıştır.

Bahsi geçen yazıda, üçüncü kişilere kiraya verilen taşınmazlara ait peşin tahsil edilenler hariç kira gelirlerinin, 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabına borç, 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydı yapmak suretiyle muhasebeleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu gelirler tahsil edildikçe, bu hesapların ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılacağı ifade edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, Bayraklı Belediyesi ile üçüncü kişiler arasında yapılmış ve 2018 yılı içerisinde yürürlükte olup kira geliri elde edilen 14 adet taşınmaz kira sözleşmesi mevcut olduğu halde söz konusu sözleşmelere ilişkin tahakkuk eden kira gelirlerinin, 2018 yılı Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı’nda da yer alan 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu tespitlere iştirak edilmiş olup, kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin, Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabında izlenmesine yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesi için ilgili birime bilgi verildiği ifade edilmiştir. Ancak, söz konusu kira gelirlerinin ilgili hesaplarda izlenmemesi sebebiyle, gayrimenkullere ait yıl sonu itibarıyla tahsil edilmemiş kira gelirleri İdarenin 2018 yılı bilançosunun dipnotlarında görünmemektedir.

Bu haliyle 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının doğru ve güvenilir veri içermediği

değerlendirilmektedir.