MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Kurum tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin nazım hesaplarda takip edilmediği tespit edilmiştir.

  • Kurum tarafından kiraya verilen taşınmazlar olduğu, ancak bu taşınmazların 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde; bu hesabın idarelerin bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, “Hesabın İşleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde ise; kiraya verilen duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği, kira süresi sona erenlerin ise ters kayıt yapılarak kapatılacağı belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin tahtımaz envanterinin tamamlanması ve 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmeye başlanması gerekmektedir.
  • Belediye tarafından nazım hesaplara girmediği belirtilen taşınmazları izlemek için başka bir hesap kullanılmaktaysa bunun ilgili mevzuata uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kurum tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin nazım hesaplarda takip edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı” başlıklı 475’inci maddesinde; bu hesabın idarelerin bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, “Hesabın İşleyişi” başlıklı 476’ncı maddesinde ise; kiraya verilen duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği, kira süresi sona erenlerin ise ters kayıt yapılarak kapatılacağı belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, kurum tarafından kiraya verilen taşınmazlar olduğu, ancak bu taşınmazların yukarıda bahsedilen 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz taşınmaz envanteri 2019 yılı itibariyle tamamlanmış olup, 990-Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabında izlenmeye başlanarak bulgu gereği yerine getirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş ve gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.