MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ve 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı kullanılmamıştır.
  • Kiraya verilen 101 İdare taşınmazından 55’i hesaplarda izlenmiş, geri kalanlar izlenmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 475 (1) ve 476 (1) maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin kiraya verdiği mülkiyetindeki taşınmazlar için 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “990 – Kiraya verilen duran varlıklar hesabı” ile ilgili 475 (1) maddesinde;

“Bu hesap kurumun, bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin izlenmesi için kullanılır” ifadesi yer almaktadır.

Yine aynı Yönetmeliğin 476 (1) maddesinde;

“ Kiraya verilen duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

  1. Borç

    1 – Kiraya verilen duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Alacak

1 – Kiraya verilen duran varlıklardan kira süresi sona erenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı hesabına borç kaydedilir.”

hükmü yer almaktadır.

2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde kiraya verilen 101 adet İdare taşınmazından 55 adedinin mezkür hesaplarda izlendiği geri kalanların ise izlenmediği tespit edilmiştir.

Kiraya verilen taşınmazların mali tablolar üzerinden takip edilmesi ve mali tabloların doğru bilgi içermesi amacıyla; İdarenin kiraya verdiği mülkiyetindeki taşınmazlar için 990- Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Genel hizmet alanı olan 46 adet idare taşınmazları iz bedelleri üzerinden kayda alınmıştır. 990 Kiraya verilen duran varlıklarla ilgili hesap planı ekte sunulmuştur.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; genel hizmet alanı olan 46 adet idare taşınmazının iz bedelleri üzerinden kayda alındığı ve 990-Kiraya verilen duran varlıklarla ilgili hesap planının ekte sunulduğu belirtilmiştir.

İdare cevabında gönderilen ekin incelenmesi neticesinde; bulguya konu olan 46 taşınmazın 2019 itibariyle nazım hesaplara alındığı anlaşıldığından bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.