MEHMET BALiOGLU

Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazlar 990 ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesaplarında takip edilmemiştir.
  • Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların ilgili hesaplarda izlenerek, yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 475 ve 476’ncı maddeleri gereğince; kurumun bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin 990 hesabı ile 999 hesabında izlenmesi, kira süresinin sona ermesini müteakip bu hesapların ters kayıtla kapatılması gerekmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların ilgili hesaplarda izlenerek, yukarıda açıklanan yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir.
  • Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların ilgili hesapta takibinin yapılacağı belirtilmiştir.
  • İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların 990 ile 999 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesaplarında takip edilmemiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 475 ve 476’ncı maddeleri gereğince; kurumun bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin 990 hesabı ile 999 hesabında izlenmesi, kira süresinin sona ermesini müteakip bu hesapların ters kayıtla kapatılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; söz konusu hesapların kullanılmamış olması taşınmazların bilanço dipnotlarında görünmesine engel olmaktadır.

Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların ilgili hesaplarda izlenerek, yukarıda açıklanan yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir.

Tablo 8: Kiralanan Taşınmazlar

S.N.

Kiralık Taşınmazın Adı-Adresi

1

Dolunay Çamlık Tesisleri/191 Parsel/25 m2

2

Bağlarca Mah. Çayırköy Mevkii/669 Parsel/6340 m2

3

B.Koç Mah. Elmalık Mevkii/112-33/12521,02 m2 İçinde 139 m2 Ahır

4

M.K.P. Mah. Belediye İşhanı 15 Nolu Bağ. Böl./14-1/66 m2

5

M.K.P. Mah. Belediye İşhanı 21 Nolu Bağ. Böl./14-1/66 m2

6

Kurtuluş Mah./-/1884 m2 Park Alanı İçindeki 51 m2 Bina

7

Dolunay Mah./203 Parsel/12140 m2 Alan İçindeki Yapı

8

Örencik Mah. Köprü Yanı Mevkii/152-7/20685,16 m2

9

Örencik Mah. Köprü Yanı Mevkii/152-8/13250,75 m2

10

Sakarya Mah. Nihat Kutsal Cad./132-57/6828,05 m2

11

Dolunay Mah. Sahil Cad./1431 Parsel Yanı Park Alanı/1879 m2

12

Ayazlı Mah. Mandıra Cad./Park Alanı/860 m2 Alan İçerisindeki 51 m2 Yapı

13

M.K.P. Mah. Sahil Cad. Hükümet Konağı Karşısı/1060 m2 Park Alanı İçerisindeki 60 m2 Yapı

14

M.K.P. Mah. Sed Cad./30 Ada 5 Parsel/375,64 m2 (Elekçi Kafe)

15

M.K.P. Mah. Sahil Cad./755 Ada 503 Parsel/857,30 m2

16

Kargucak Mah. Eski Hatipli Belediye Binası Zemin Kat/106 Ada 114 Parsel/60 m2

17

Kargucak Mah. Eski Hatipli Belediye Binası Giriş Kat/106 Ada 114 Parsel/140 m2

18

Ilıca Mah. Eski Ilıca Belediye Binası Zemin Kat/2495 Parsel/50 m2

19

Yalıköy Mah./-

20

Yalıköy Mah. Merkez Camii Altı

21

M.K.P. Mah. Plenve Cad. Bel. Binası Altı

Kamu idaresi cevabında; Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların ilgili hesapta takibinin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir