MEHMET BALiOGLU

Kıdem Tazminatları ve Karşılıklarının İzlenmesi İçin Kullanılması Gereken Hesapların Mali Tablolarda Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Döner Sermaye İşletmesinde işçi statüsünde personel çalıştırılmasına rağmen mali tablolarda 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesapları bulunmamaktadır.
  • 2020 yılına kadar olan kıdem tazminatlarının hesaplanarak 2020 yılı mali tablolarında izlendiği anlaşılmakla birlikte 2019 yılında Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde istihdam edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamıştır.
  • 2019 yılına ait kıdem tazminatı karşılıklarının 372 ve 472 no’lu Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmemesi, 2019 yılına ait mali tablolardaki verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkilemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 311 ve 354. Maddeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Döner Sermaye İşletmesinde çalışan işçiler için 2019 yılına ait kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanması ve mali tablolarda 372 ve 472 no’lu Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Döner Sermaye İşletmesinde işçi statüsünde personel çalıştırılmasına karşın mali tablolarda 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesapları bulunmamaktadır.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 311ve 354’üncü maddelerinde; 372 ve 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesaplarının, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. Anılan hükümlere göre; bir yıl içinde ödeneceği öngörülen karşılıkların 372, vadesi bir yıldan uzun olanların ise 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

İşletme Müdürlüğünce 2020 yılına kadar olan kıdem tazminatlarının hesaplanarak 2020 yılı mali tablolarında izlendiği anlaşılmakla birlikte 2019 yılında Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde istihdam edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaması ve bu karşılıkların 372 ve 472 no’lu Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmemesinin 2019 yılına ait mali tablolardaki verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkilediği düşünülmektedir.