MEHMET BALiOGLU

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine Göre Hazırlanan Mali Tablolarda Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Şirketin muhasebe kayıtlarında, çalışanlar için belirlenen kıdem tazminatı karşılığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) düzenlenen 372 – 472 kodlu Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmemektedir.
  • Şirket bünyesinde çalışan işçiler için hesaplanan kıdem tazminatı karşılıkları MSUGT göre düzenlenen mali tablolarda gösterilmemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT).

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Personel harcamalarının daha iyi planlanabilmesi ve personele ödenecek tazminatlara ilişkin yükümlülüklerin mali tablolarda gerçeğe uygun biçimde gösterilebilmesi için kıdem tazminatı karşılıklarının mevzuata uygun bir şekilde muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirket bünyesinde çalışan işçiler için belirlenen kıdem tazminatı karşılığının Şirketin muhasebe kayıtlarını yaparken uyguladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde düzenlenen 372 – 472 kodlu Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” başlıklı bölümünün (c) bendinde; 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabının ise uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı açıklanmıştır. Diğer yandan, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kıdem tazminatı karşılığı hesabında kayıtlı tutarlardan, izleyen dönemde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıklarının dönem sonunda 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına devrinin yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Şirket bünyesinde çalışan işçiler için hesaplanan kıdem tazminatı karşılıklarının MSUGT göre düzenlenen mali tablolarda gösterilmediği görülmüştür.

Gerek personel harcamalarının daha iyi planlanabilmesi, gerekse personele ödenecek tazminatlara ilişkin yükümlülüklerin mali tablolarda gerçeğe uygun biçimde gösterilebilmesi için kıdem tazminatı karşılıklarının mevzuata uygun bir şekilde muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.