MEHMET BALiOGLU

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilen İş Yerlerine İdari Para Cezası Uygulanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerlerine kapatma ve idari para cezası uygulanmadığı görülmüştür.
  • Belediye sınırları ve mücavir alan içinde 5.007 adet iş yerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu, bunlardan yalnızca 26 adet iş yerinin mühürlendiği ancak herhangi bir kapatma ve idari para cezasının uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Aksi takdirde iş yeri kapatılır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca, yetkili makamlar tarafından hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket edenlere 581 TL (2022 yılı için) idari para cezası verilir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerlerinin mevzuat gereğince kapatılması ve idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
  • Belediyelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerlerinin denetimini düzenli olarak yapmaları ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine kapatma ve idari para cezası uygulayarak gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.

Rapor Metni

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerlerine kapatma ve idari para cezası uygulanmadığı görülmüştür.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in “İşyeri Açılması” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamayacağı ve çalıştırılmayacağı belirtilmiş olup işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan iş yerlerinin kapatılacağı ifade edilmiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32’nci maddesinin birinci fıkrasında; yetkili makamlar tarafından hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası (2022 yılı için 581 TL) idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre; işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu tespit edilen iş yerleri kapatılmalı ve idari para cezası uygulanmalıdır.

Yapılan incelemede; belediye sınırları ve mücavir alan içinde 5.007 adet iş yerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu, bunlardan yalnızca 26 adet iş yerinin mühürlendiği ancak herhangi bir kapatma ve idari para cezasının uygulanmadığı tespit edilmiştir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerlerinin mevzuat gereğince kapatılarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.