MEHMET BALiOGLU

İşletilen Bistro İçin Satın Alınan Malzemenin Diğer Stoklar Hesabında İzlenmesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

  • Şirket, bistroda hizmet üretiminde kullanılmak üzere satın alınan gıda ve temel tüketim malzemelerini 157-Diğer Stoklar Hesabında izliyordu.
  • Ancak, şirketin tabi olduğu muhasebe sisteminde 157-Diğer Stoklar Hesabı, diğer stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesinde kullanılmaktadır.
  • Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin ise 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
  • Şirket, 01.01.2019 tarihinden itibaren hatalı muhasebeleştirme işlemine son vermiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • Kamu idaresi tarafından belirtilen muhasebe sistemi.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Şirket, bistroda hizmet üretiminde kullanılmak üzere satın alınan malzemeleri 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlemelidir.

Rapor Metni

Şirket tarafından işletilen bistroda hizmet üretiminde kullanılmak üzere satın alınan gıda ve temel tüketim malzemeleri 157-Diğer Stoklar Hesabında izlenmektedir.

Şirketin tabi olduğu muhasebe sisteminde 157-Diğer Stoklar Hesabı, diğer stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesinde kullanılmaktadır. Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin ise 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Şirket tarafından işletilmekte olan bistroda hizmet üretiminde kullanılmak üzere satın alınan malzemelerin 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlenmesi gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “Şirketimiz tarafından işletilen bistro için satın alınan tüm malzemeler, 01.01.2019 tarihinden itibaren 157- Diğer Stoklar Hesabı yerine 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı içinde muhasebeleştirilmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve 2019 yılı başından itibaren hatalı muhasebeleştirme işlemine son verildiği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.