MEHMET BALiOGLU

İŞKUR’a Bidirim Yapılmadan Personel Alınması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Anfa Güvenlik Ltd. Şti.’nin işe alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) bildirilmediğinin tespiti

Temel Bulgular

  • Şirket, 2019-2021 yılları arasında şirkete 171 adet yeni işçi alımı yapmış ancak bu alımlarda alım ilanları İŞKUR’a gönderilmemiştir.
  • Şirkete alınacak yeni işçiler şirket tarafından ihtiyaca göre şifahen belirlenip istihdam edilmektedir.
  • Bu uygulama, şirkete yapılacak işçi alımlarında liyakat, objektiflik ve şeffaflığın ortadan kalkmasına ve işçi istihdamında rekabetin sağlanamamasına neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • 28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı “Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı” konu başlıklı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin, bundan sonra yapacağı yeni işçi alımlarında mezkur mevzuat hükmü ve anılan genelge uyarınca işçi alım ilanlarının İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla duyurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Anfa Güvenlik Ltd. Şti.’ne yapılan işçi alımlarında işe alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmediği görülmüştür.

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının son paragrafında, belediye şirketlerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların kurumun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile

kamuoyuna duyurulacağı ve kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.

28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı “Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı” konu başlıklı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesi’nde de yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye şirketlerinin yeni işçi alımlarında alım ilanlarını duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne göndermesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, şirket tarafından 2019-2021 yılları arasında şirkete 171 adet yeni işçi alımının yapıldığı ve söz konusu yapılan bu alımlarda alım ilanlarının İŞKUR’a gönderilmediği tespit edilmiştir.

Şirkete alınacak yeni işçiler şirket tarafından ihtiyaca göre şifahen belirlenip istihdam edilmekte olup bu uygulama şirkete yapılacak işçi alımlarında liyakatın, objektifliğin ve şeffaflığın ortadan kalkmasına ve işçi istihdamında rekabetin sağlanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca şifahen gerçekleştirilen işçi istihdamı, istihdam edilmek için gerekli şartları sağlayan pek çok kişinin söz konusu alım için başvuru yapamamasına neden olmaktadır.

Bu itibarla, Şirket tarafından yapılacak yeni işçi alımlarında mezkur mevzuat hükmü ve anılan genelge uyarınca işçi alım ilanlarının İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla duyurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında bundan sonra yapılacak işçi alımlarında İŞKUR’a bildirimde bulunulacağı belirtilmiştir.