MEHMET BALiOGLU

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitede istihdam edilen işçilerin geçmiş yıllardan kalan yıllık izin haklarının kullandırılmadığı tespit edilmiştir.
  • Üniversite personeli 43 işçinin 52 gün üzerinde yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
  • İşçilerin izinlerini kullanmadan emekliye ayrılması veya iş akdinin feshedilmesi durumunda üniversiteye ek mali külfet doğma ihtimali bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İşçilerin yıllık izin kullanımında İdarenin daha dikkatli davranması gerekmektedir.
  • Kamu İdaresi tarafından gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversitede istihdam edilen işçilerin geçmiş yıllardan kalan yıllık izin haklarının kullandırılmadığı tespit edilmiştir.

Üniversite personeli 43 işçinin 52 gün üzerinde yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Yıllık izin hakkı bulunan işçilerin, izinlerini kullanmadan emekliye ayrılması veya herhangi bir nedenle iş akdinin feshedilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu madde hükmü uygulanmaktadır. Anılan Kanun hükmü, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesini öngörmektedir. Dolayısıyla söz konusu işçilerin herhangi bir nedenle iş akdinin sona ermesi durumunda İdare aleyhine ek mali külfet doğması muhtemel görünmektedir. Bu nedenle işçilerin yıllık izin kullanımında İdarenin daha dikkatli davranması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresi tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmış olup 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.