MEHMET BALiOGLU

İş Kanununa Aykırı Olarak Fazla Çalışma Yaptırılması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirketin 2019 yılı personel çalışma saatlerine ilişkin kayıtları incelendiğinde toplam 65 işçiye 273 saatten 883 saate kadar 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenen sınırın çok üstünde fazla çalışma yaptırıldığı görülmektedir.

Temel Bulgular

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin 1. fıkrasında, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olduğu belirtilmiştir.
  • Aynı kanunun 41. maddesinin 7. fıkrasında fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, 8. fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4857 sayılı İş Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirket tarafından konu ile ilgili gerek iş emirleri gerekse görevlendirme belgeleri üzerinden gerekli düzenlemeler yapılarak personelin fazla çalıştırılma süresi mevzuatta belirtilen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Rapor Metni

Şirketin 2019 yılı personel çalışma saatlerine ilişkin kayıtları incelendiğinde toplam 65 işçiye 273 saatten 883 saate kadar 4857 sayılı İş Kanunun da belirlenen sınırın çok üstünde fazla çalışma yaptırıldığı görülmektedir.

4857 sayılı İş Kanunun 41 inci maddesinde 1 inci fıkrasında, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olduğu, anılan maddenin 7 nci fıkrasında fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, 8 inci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Sonuç olarak şirket tarafından konu ile ilgili gerek iş emirleri gerekse görevlendirme belgeleri üzerinden gerekli düzenlemeler yapılarak personelin fazla çalıştırılma süresi mevzuatta belirtilen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.