MEHMET BALiOGLU

İş Kanununa Aykırı Olarak Fazla Çalışma Yaptırılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye daimi işçi kadrosunda bulunan personele 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edildi.
  • Fazla çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen toplam 270 saatten fazla oldu.
  • Fazla çalışma, işçinin onayı alınmadan yapıldı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olarak fazla çalışma yaptırması önerildi.
  • Fazla çalışma için işçinin onayının alınması gerektiği belirtildi.
  • Fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olmaması gerektiği vurgulandı.

Rapor Metni

Belediye daimi işçi kadrosunda bulunan personele 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğu, anılan maddenin 7’nci fıkrasında fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, 8’inci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi

kadrolu işçilerin 2018 yılı içerisinde fazla çalışma bilgileri sunulmuştur.

Tablo 9:İşçilerin Fazla Çalışma Süreleri

İşçiler

2018 yılı fazla

çalışma(saat)

İşçiler

2018 yılı fazla çalışma (saat)

İŞÇİ 1

569 Saat

İŞÇİ 10

612 Saat

İŞÇİ 2

533 Saat

İŞÇİ 11

663 Saat

İŞÇİ 3

487 Saat

İŞÇİ 12

558 Saat

İŞÇİ 4

433 Saat

İŞÇİ 13

391 Saat

İŞÇİ 5

600 Saat

İŞÇİ 14

389 Saat

İŞÇİ 6

708 Saat

İŞÇİ 15

635 Saat

İŞÇİ 7

336 Saat

İŞÇİ 16

569 Saat

İŞÇİ 8

365 Saat

İŞÇİ 17

533 Saat

İŞÇİ 9

324 Saat

İŞÇİ 18

433 Saat

Kamu idaresi cevabında; “Bilindiği üzere, birçok belediye hizmetinde 7gün/24 saat esasına göre çalışma yapılmakta olup, ilçe genelinde karla mücadele, su baskını, yol ve kaldırım çökmeleri gibi aksaklıklarda, sınırlı sayıda işçi personel ile hizmetlerin aksatılmadan devam ettirilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hafta sonları ve mesai bitiminden sonra, zaruri görülen bu ve benzeri durumlar için aylık olarak Başkanlık makamından onay alınarak ve personel muvafakatnameleriyle, mevcut sınırlı sayıdaki işçi personel ile çalışma yapılması nedeniyle zaman zaman kanuni sınırı aşan fazla çalışma durumları ortaya çıkabilmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda, bulguda yer verilen hususlara azami riayet gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli özenin gösterileceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.