MEHMET BALiOGLU

İrat Kaydedilecek Teminat Mektuplarının Nazım Hesap Kullanılmadan Muhasebe Kaydının Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Kurum mizanında 800.5.9.1.3 ayrıntı hesap kodunda yer alan 7.000,00 TL tutarındaki teminat mektubuna karşılık 910.10 kodlu hesabın çalıştırılmadığı tespit edilmiştir.
 • Teminat mektubunun paraya çevrilme sürecinin yaklaşık bir ay sürdüğü ve bu süreçte muhasebe kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması için 910.10 kodlu aracı hesabın kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
 • Teminat mektuplarının irat kaydedilmesi sırasında sadece başlangıç ve bitiş kayıtlarının yapılması ve ara aşama kaydının atlanması muhasebe hatası olarak değerlendirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Teminat mektubunun paraya çevrilmesi sürecinde 910.10 kodlu aracı hesap kullanılmalıdır.
 • Teminat mektuplarının irat kaydedilmesi işlemi, başlangıç, ara aşama ve bitiş kayıtları da dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla birlikte muhasebe kayıtlarına yansıtılmalıdır.

Rapor Metni

Kurum mizanında 800.5.9.1.3 ayrıntı hesap koduna kaydedilmiş 7.000,00 TL tutarlı irat kaydedilecek teminat mektubu olduğu halde 910.10 kodlu hesabın çalışmadığı görülmüştür.

Teminat mektubunun paraya çevrilme talebi bankaya bildirildiğinde bu işlem bir aya varan sürelerle gerçekleşmektedir. Bunun için bir aracı hesaba (910.10) kayıt yapıp beklemek, teminat mektubu paraya çevrildiğinde çıkış kaydını yapmak gereklidir. Teminat mektuplarının irat kaydedilmesi işlemi sırasında yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir:

 1. Teminat mektubu alındığında:

  Borç

  Alacak

  910.1.

  XX

  XX

  911

 2. Paraya çevrilmek üzere bankaya gönderildiğinde:

  Borç Alacak

  910.1.

  XX

  XX

  910.10

 3. Paraya çevrildiğinde ise:

Borç Alacak

910.10

XX

XX

911

Aradaki (2) no’lu tablodaki kayıt atlanarak sadece 1 ve 3’üncü tablolardaki kayıtların

yapılması muhasebe hatası olup, teminat mektuplarının irat kaydedilmesi işleminin düzgün olarak kayıtlara intikal ettirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.