MEHMET BALiOGLU

İndirilecek KDV Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nin mal ve hizmet alımları için 191-İndirilecek KDV hesabını çalıştırmadığı tespit edilmiştir.
  • Döner Sermaye İşletmesi, faaliyetleri kapsamında yaptığı teslim ve hizmetler için 391-Hesaplanan KDV hesabını çalıştırmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 156: İndirilecek katma değer vergisi hesabı, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile satılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 324: Hesaplanan katma değer vergisi hesabı, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Döner Sermaye İşletmesi’nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satın almaları için 191- İndirilecek KDV Hesabını çalıştırması gerekmektedir.

Rapor Metni

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nin mali tabloları incelendiğinde mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan giderler için 191-İndirilecek KDV hesabını çalıştırmadığı tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının İşleyişini düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 156’ıncı maddesinde;

“İndirilecek katma değer vergisi hesabı, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile satılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabının İşleyişini düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 324’üncü maddesinde ise;

“Hesaplanan katma değer vergisi hesabı, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Ay sonlarında 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabının kalanı, 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi ve devreden katma değer vergisi hesaplarının borç kalanları ile karşılaştırılarak; hesaplanan katma değer vergisi kalan verdiğinde aradaki fark bu hesaba borç, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, indirilecek katma değer vergisi ve devreden katma değer vergisi hesapları kalan verdiğinde bu hesapların kalanlarının toplamı 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

Döner Sermaye İşletmesi’nin yıl içerisinde faaliyetleri kapsamında yaptığı teslim ve hizmetler için 391-Hesaplanan KDV hesabını çalıştırdığı ancak mal ve hizmet satın almaları için 191-İndirilecek KDV hesabını çalıştırmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi’nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satın almaları için 191- İndirilecek KDV Hesabını çalıştırması gerekmektedir.