MEHMET BALiOGLU

İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

Bayraklı Belediyesi tarafından mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen veya borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin verdiği hizmetlerle ilgili yapmış olduğu giderlere ilişkin ödediği katma değer vergisini indirim konusu yapması ve 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabını kullanması gerekmektedir.
  • İdarenin 2018 yılı bilançosu, 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı bakımından doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesi tarafından mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen veya borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 153’üncü maddesinde; mahalli idarelerin bir bedel karşılığı satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemiş oldukları katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerini, bunun dışında kurumun satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış mal veya hizmet için ödenen katma değer vergisini ise indirim konusu yapamayacaklarını ve bu tutarların ilgili gider hesabı veya varlık hesabına yapılacak muhasebe kaydında maliyet bedeline ilave edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere; mahalli idarelerin nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın almadığı, ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödedikleri KDV’nin indirim konusu yapılması gerekmektedir. Örneğin; Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurduna alınan kahvaltılık malzemeler için ödenen KDV’nin, Belediyenin söz konusu alım açısından nihai tüketici olmaması ve yurt hizmetinin belirli bir bedel üzerinden sunulması dolayısıyla indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde; İdarenin belirli bir fiyat tarifesi üzerinden verdiği hizmetiyle ilgili katma değer vergisini 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabında izleyerek ödediği ancak verdiği hizmetle ilgili yapmış olduğu giderlere ilişkin ödediği katma değer vergisini 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında izlemediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen hususa iştirak edilerek ilgili birime bilgi verildiği ifade edilse de İdarenin verdiği hizmetlerle ilgili yapmış olduğu giderlere ilişkin ödediği katma değer vergisini indirim konusu yapmaması ve 191 İndirilecek Katma

Değer Vergisi Hesabını kullanmaması neticesinde 2018 yılı bilançosu bu hesap bakımından doğru ve güvenilir veri içermemektedir.