MEHMET BALiOGLU

İller Bankasından Alınan Kredilere İlişkin Borçların Mali Tablolarda Eksik Görünmesi

Rapor Özet

ana konu ve temel bulgular

  • İller Bankası kredilerine ilişkin tutarların eksik kaydedilmesi sonucunda; Sedivan Belediyesi mali tablolarında 300 Banka Kredileri Hesabı ile 400 Banka Kredileri Hesabı toplamda 149.583,84 TL eksik görünmektedir.

yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 302 nci maddesi

önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince İller Bankasından alınan kredilere ilişkin borçlar 300 Banka Kredileri Hesabı ile 400 Banka Kredileri Hesabında eksik izlenmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 302 nci maddesinde; gerek İller Bankasından alınan gerekse diğer bankalardan alınan borç tutarlarından vadesi bir yıldan az olan tutarlar 300 Banka Kredileri Hesabına, vadesi sonraki dönemleri ilgilendiren tutarların ise 400 Banka Kredileri Hesabına alacak, 102 Bankalar Hesabına veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedileceği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükmünden; İller Bankasından alınan kredilerin, vadesine göre dönem içerisinde ödenecek ise 300 Banka Kredileri Hesabında daha sonraki dönemlerde ödenecek ise 400 Banka Kredileri Hesabında izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesi 2018 yılına ilişkin mali tablolarında 300 ve 400 Banka Kredileri Hesaplarında sadece İller Bankasına olan kredi borçları bulunmaktadır. İller Bankası kredilerine ilişkin tutarları gösteren 300 ve 400 Banka Kredileri Hesaplarının alacak bakiyesi toplamı 13.792.944,58 TL’dir. Belediyenin kredi borçlarına ilişkin İller Bankasından alınan dökümler incelendiğinde, 2018 yılı dönem sonu itibari ile 13.942.528,42 TL tutarında ödenecek borcu bulunmaktadır.

İller Bankasından alınan kredilerin eksik kaydedilmesi sonucunda; Sedivan Belediyesi mali tablolarında 300 Banka Kredileri Hesabı ile 400 Banka Kredileri Hesabı toplamda 149.583,84 TL (13.942.528,42 – 13.792.944,58) eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu 11.04.2019 tarih ve 1257 numaralı yevmiye ile gereği yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 300 Banka Kredileri Hesabı ile 400 Banka Kredileri Hesabı toplamda 149.583,84 TL eksik görünmektedir.