MEHMET BALiOGLU

İlçe Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Bazı Park ve Yol Aydınlatma Elektrik Abone Gruplarının Aydınlatma Grubu Yerine Ticarethane Grubu Olarak Tarifelendirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye, genel aydınlatma kapsamında olması gereken park ve sokakların elektrik abone grubunu ticarethane olarak belirlemiş ve ödemeleri bu tarife üzerinden yapmıştır.
  • İncelenen tespitlerde; 13 adet park ve yürüyüş yolu elektrik abone grubunun ticarethane olarak belirlendiği ve ödemelerin bu tarife üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanan “Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları” nda; ticarethane, yazıhane, resmi daire, şantiye ve geçici aboneler bir abone grubunu oluşturmakta ve ticarethaneler ile resmi dairelerin elektrik kullanımı aynı birim fiyattan fiyatlandırılmaktadır.
  • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.07.2013 tarihli ve 28720 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde; bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji ödemeleri genel aydınlatma kapsamında ödenir hükmü yer almaktadır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi, ilgili bulguda söz konusu olan yürüyüş yolu ve park aydınlatmalarına ait elektrik abonelerin genel aydınlatma grubu tarifesi üzerinden ödemesini sağlamalıdır.

Rapor Metni

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanan “Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları” nın (E) bendine göre; Ticarethane, Yazıhane, Resmi Daire, Şantiye ve Geçici Aboneler bir abone grubunu oluşturmakta ve ticarethaneler ile resmi dairelerin elektrik kullanımı aynı birim fiyattan fiyatlandırılmaktadır. Esaslar’ a göre, tüccar, esnaf ve serbest meslek sahiplerinin faaliyetlerini yürüttükleri; ticarethane, ofis, atölye, depo, ardiye gibi yerler Ticarethane Abone Grubu ve 5018 sayılı Kanun’a tabi genel ve özel bütçeli dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan büroları da Resmi Daire Abone Grubu kapsamına girmektedir. Öte yandan Esaslar’ ın (G) bendinde yer alan “Genel Aydınlatma: İl, İlçe, Belde ve Köylerdeki, cadde, sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerlerin aydınlatılmasıdır” hükmü çerçevesinde parkların abone grubu da genel aydınlatma abone grubu olarak belirlenmiştir. Genel aydınlatma abone grubunun ücret tarifesi, ticarethane-resmi daire abone grubuna kıyasla daha düşüktür.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.07.2013 tarihli ve 28720 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 5’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında;

“(2) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji ödemeleri genel aydınlatma kapsamında ödenir…” hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede genel aydınlatma kapsamına alınan yerler açıkça belirtilmiştir

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; ödemesi belediyece yapılan ve

aşağıdaki tabloda gösterilen bazı park ve sokakların elektrik abone grubunun ticarethane olarak belirlendiği ve ödemelerin bu tarife üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 5: Elektrik Faturaları Ticarethane Grubundan Ödenen Kamusal Ortak Kullanım Alanları

Tesisat No

Mahalle

Cadde/Sokak

Park/Sokak/Yürüyüş Yolu

Abone Kodu ve Adı

06812159

İskele Mah.

Özbel Uvyz Adası

Park

200 – Ticarethane

06813060

İskele Mah.

Aydın Çayırı Cad.

Park

200 – Ticarethane

06813247

İskele Mah.

Orkide Cad.

Park

602 – Serbest Ticarethane

06902342

İskele Mah.

Kumluk Yolu Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06904031

İskele Mah.

Yat Limanı Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06906021

İskele Mah.

Kumluk Yolu Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06906083

İskele Mah.

Taşlık Plajı Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06908127

İskele Mah.

Yat Limanı Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06908129

İskele Mah.

Yat Limanı Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06908157

İskele Mah.

Kumluk Yolu Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

602 – Serbest Ticarethane

06908158

İskele Mah.

Sevgi Yolu Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

201 – Ticarethane

06908159

İskele Mah.

Sevgi Yolu Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

201 – Ticarethane

06934343

Mesudiye Mah.

Hayıtbükü Sokak

Yürüyüş Yolu Aydınlatması

200 – Ticarethane

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden; park ve yürüyüş yollarındaki aydınlatma direklerinin genel aydınlatma grubundan tarifelendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre Kamu idaresi yukarıdaki tabloda belirtilen tesislerin genel aydınlatma gurubundan tarifelendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Kamu idaresi cevabında; “İlgili bulguda söz konusu olan yürüyüş yolu ve park aydınlatmalarına ait elektrik abonelerin genel aydınlatma grubundan tarife üzerinden ödemesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; söz konusu yürüyüş yolu ve park aydınlatmalarına ait elektrik abonelerin genel aydınlatma grubu tarifesi üzerinden ödemesinin sağlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.