MEHMET BALiOGLU

İlan ve Reklam Vergisi Alınan Bazı İşyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Serdivan Belediyesinde ilan ve reklam vergisi alınan bazı işyerlerine çevre temizlik vergisi tahakkuku yapılmamıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “4. Çevre temizlik vergisi” başlıklı Mükerrer 44 üncü maddesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki

derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılacağı ve emlak vergisinin taksit sürelerinde ödeneceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükmünde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu verginin her yılın ocak ayında belediye tarafından tahakkuk ettirilerek, emlak vergisi ödeme zamanlarında tahsil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesinde, ilan ve reklam vergisi ve çevre temizlik vergisi aktif mükellef listesi karşılaştırıldığında; ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti olan 10 adet iş yerinin çevre temizlik vergisi tahakkuku yapılmamıştır.

Sonuç olarak 10 adet iş yerinin çevre temizlik vergisi tahakkukunun yapılmaması neticesinde Belediye gelir kaybına uğramaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “İlan ve Reklam Vergisi Alınan Yerlerden vergiye tabii olanlardan ÇTV beyannamesi alınarak Bulgu gereği yerine getirilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.