MEHMET BALiOGLU

İhalelerde Pazarlık Usulünün Genel Bir Uygulama Haline Getirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Başiskele Belediyesinde hizmet ve mal alımlarında pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

* Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün temel usul olarak kullanılması gerekirken; pazarlık usulüne sıklıkla başvurulmuştur.
* Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin toplam tutarı oldukça yüksektir.
* Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
* 21/f Pazarlık usulü

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Belediyenin, hizmet ve mal alımlarında açık ihale usulünü temel usul olarak kullanması ve pazarlık usulüne ancak Kanunda belirtilen özel hallerde başvurması gerekir.
* Belediyenin, hizmet ve mal alımlarında saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyması gerekir.

Rapor Metni

Başiskele belediyesinde hizmet ve mal alımlarında pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği tespit edilmiştir.

Tablo 12:İhale Türleri Dağılımı

21/f Pazarlık

Açık İhale

Mal alımı

17

11

Hizmet alımı

16

3

Yapım işi

24

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5′ inci maddesinde belirtilen temel ilkeler uyarınca kamu idareleri; Yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünü temel usul olarak, diğer ihale usullerini ise, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanmakla yükümlü kılınmıştır.

Aynı kanunun 21’nci maddesi (f) fıkrasında ise idarelerin 01.02.2018 – 31.01.2019 tarihleri arasında yaklaşık maliyeti 225.403,00 Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları bu bent hükmünce temin edilebilir. Kurumda yapılan incelemede ise pazarlık usulleri olan 21 /f ihale yönteminin genel bir uygulama haline getirildiği ve yapılan uygulamayla, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün, temel usul olmaktan çıkarıldığı görülmüştür.

Kurumun pazarlık usulüne sıklıkla başvurması, Kanun’da belirtilen saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşacaktır. Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulünün temel usul olarak kullanılması; diğer ihale usullerinin ise, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılması gerekmektedir.

Tabloda 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlıkla ihale edilen işler belirtilmiştir.

Tablo 13: Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleleler

İhalenin Adı

İhale Tarihi

Müdürlük

İhale Usulü

Bedel

Fatih mahallesi 35.00 hektar alanda imar uygulaması işi

24.01.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

159.750,00 TL

paşadağ mahallesi 60 hektar alanda

18.madde imar uygulaması hizmet alımı işi

26.01.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

188.000,00 TL

tüvenen yol dolgu malzemesi alımı

30.01.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-mal

180.500,00 TL

sepetlipınar mahallesi 45 hektar alanda imar uygulaması hizmet alımı işi

2.02.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

168.000,00 TL

Elektrik direği ve elektrik malzemesi alımı

6.02.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

220.035,00 TL

Mefruşat malzemesi alımı

6.02.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

115.800,00 TL

2 adet binek araç alımı

8.02.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-mal

104.000,00 TL

163 m² prefabrek bina alımı

15.02.2018

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

Pazarlık-mal

135.000,00 TL

Muhtelif cadde ve sokaklarda idare malı parke bordür döşenmesi hizmet alımı işi

2.03.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

173.000,00 TL

Jeotermal kaynağın değerlendirilmesi ve

kullanılabilirlğinin belirlenmesi için hizmet alımı

20.03.2018

İmar ve Şehircilik Müd.

Pazarlık-hizmet

110.000,00 TL

vezirçiftliği, karadenizliler, ovacık, tepecik,yaylacık, mehmetağa, kullar yakacık mahallelerinde uygulama imar planı

30.03.2018

İmar ve Şehircilik Müd.

Pazarlık-hizmet

96.000,00 TL

1 adet paletli ekskavatör 2 adet damperli kamyon kiralama işi

6.04.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

209.300,00 TL

Engelli basketbol tekerlekli sandalyesi alımı

13.04.2018

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Pazarlık-mal

114.800,00 TL

Kurumsal kimlik klavuzunun hazırlanması, örenklerinin temini ve tanıtım filmi hazırlanması hizmeti alımı

30.04.2018

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

Pazarlık-hizmet

209.000,00 TL

Ot kesimi için yedek parça ve sarf malzemesi alımı

2.05.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

170.938,00 TL

Yeşilyurt mah.fatih mah.şuyulandırma hizmet alımı

3.05.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

190.000,00 TL

Sosyal yaşam gençlik ve spor merkezi spor aletleri alımı

8.05.2018

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Pazarlık-mal

115.263,82 TL

Elektronik güvenlik sistemleri alımı

11.05.2018

Strateji Geliştirme Müd.

Pazarlık-b

335.150,04 TL

Jeotermal kaynak arama

23.05.2018

İmar ve Şehircilik Müd.

Pazarlık-hizmet

134.000,00 TL

Boya malzemesi alımı

1.06.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-mal

212.800,00 TL

Yüzme kursu hizmet alımı

4.06.2018

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Pazarlık-hizmet

190.000,00 TL

Merkez bina dış cephe ışıklandırma malzemesi alımı

4.06.2018

Destek Hizmetler Müd.

Pazarlık-mal

220.050,00 TL

Oyun grubu ve yedek parça alımı

6.06.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

214.750,00 TL

Yer altı çöp konteynırı alımı

27.06.2018

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-mal

219.450,00 TL

Bordür ve beton kaldırımların boyanması hizmet alımı

28.06.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

194.000,00 TL

Yeşilyurt Mahallesi bayan spor merkezi spor aletleri alımı

27.06.2018

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Pazarlık-mal

105.000,00 TL

Gıda kolisi alımı

13.07.2018

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Pazarlık-mal

158.000,00 TL

Karadenizliler ve vezir çiftliği mahallesinde 51,00 h alanda şuyulandırma hizmet alımı

20.07.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

195.500,00 TL

aydınkent mahallesinde 22,00 h alanda şuyulandırma yapılması hizmet alımı

20.07.2018

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

140.000,00 TL

Tabela, baskı ve tablo (montaj dâhil) mal alımı

3.08.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

220.217,50 TL

Dekoratif ahşap çit alımı

3.09.2018

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazarlık-mal

222.375,00 TL

Menfez inşaatında kullanılmak üzere betonarme demiri ve beton

alımı

21.09.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-mal

119.190,00 TL

2 adet ekskavatör ve 2 adet kamyon kiralama hizmet alımı

26.10.2018

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazarlık-hizmet

216.300,00 TL

Kamu idaresi cevabında; “Yapılması talep edilen işlerin ihale edilmesi için gerekli onay kararının uzun süre gecikmesi sebebiyle yapacak olduğumuz hizmetlerin aksaması söz konusu olmuştur. Pazarlık usulünün zaman süreci açık ihalenin zaman sürecinden daha kısa olması sebebiyle pazarlık usulü tercih edilmiştir. Bundan sonraki işlerde bulgudaki hususlara uygun

olarak 4734 sayılı kanunun 21. maddesinde belirtilen haller dışındaki durumlarda pazarlık usulü tercih edilmeyecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak, Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.