MEHMET BALiOGLU

İdareye Ait Taşınmazların İhale Yapılmadan Kiraya Verilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • İdarenin taşınmazlarının ihale yapılmadan kiraya verildiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • İdarenin kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olması gerekirken, ihale yolu ile yapılmamıştır.
  • İdarenin taşınmazları ile işletmelerle pazarlık usulüyle belirli bir kirada anlaşıldığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılarak kiralanması gerekmektedir.
  • Bundan sonraki süreçte söz konusu yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilerek kiraya verilecektir.

Rapor Metni

İdarenin taşınmazlarına yönelik yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların ihale yapılmaksızın kiraya verildiği tespit edilmiştir.

Tablo 8:İhale Yapılmadan Kiralanan Taşınmazlar

TAŞINMAZ

MÜSTECİR SİCİLİ

2018

Kira Bedeli

BÖLCEK MH. 3954 ADA, 2 PARSEL DOĞU KISMI GSM İSTASYONU

149572

25.000,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:1

23168

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:2

23168

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:3

90441

24.670,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:4

66600

24.670,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:5

8382

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:7

75576

24.670,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:8

22857

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:9

73295

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI NO:10

22137

2.220,00 TL

ABDURRAHMAN KARAA BULVARI ÖĞRETMEN EVİ ÖN KISMI

23168

612,00 TL

TOKİ SAĞLIK OCAĞI ÖN KISMI

23168

1.015,00 TL

TAHIL PAZARI ORTA KISIM

23168

1.395,00 TL

TAHIL PAZARI ORTA KISIM

73295

1.395,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI HALK EKMEK BÜFESİ YANI

93257

2.220,00 TL

75. YIL MH. İL ÖZEL İDARESİ KARŞISI RESSAM HÜSEYİN YÜCE CD. GİRİŞİ

66600

2.220,00 TL

75. YIL MH. İL ÖZEL İDARESİ KARŞISI RESSAM HÜSEYİN YÜCE CD. GİRİŞİ

22137

2.220,00 TL

KÜLTÜR SARAYI ÖN KISMI HALK EKMEK BÜFESİ YANI

18029

2.220,00 TL

PTT OTOGAR ŞUBESİ (NO:92)

12458

135,00 TL

8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 inci maddesinde; “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür…” denilerek, İdarenin kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Kanun kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne rağmen, İdarenin taşınmaz kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yolu ile yapılması gerektiği halde yapılmadığı, işletmelerle pazarlık usulüyle belirli bir kirada anlaşıldığı tespit edilmiştir.

İdarenin yukarıda yer verilen taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılarak kiralanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce kiraya verilen A.T.M. cihaz yerleri ve GSM İstasyon yerleri ile ilgili olarak, Belediyemiz ticari amaçtan ziyade vatandaşa hizmet amaçlı olarak değerlendirilen A.T.M. ve GSM baz istasyon yerleri farklı zamanlarda ve farklı şirketlerce ihtiyaç durumunda talep edildiği taktirde kiraya verilmektedir. Belediyemiz mücavir alanları içerisinde A.T.M. Cihazı ve GSM Baz İstasyon yerleri ihtiyacı karşılayacak yeterliliğe sahip olduğundan ilgili GSM şirketleri ve bankaların bu konudaki tüm talepleri İdaremizce geri çevrilmemektedir. Amaç bu hizmetleri vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği duruma getirmekte ilgili şirketlere ve bankalara İdare olarak gerekli desteği vermektir. Ayrıca Belediyemizce yapılan araştırmalar neticesinde, çevre illere nazaran Belediyemizce tahsil edilmekte olan kira bedellerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Pazarlık Usulü ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde ilan yayın zorunluluğu bulunmadığından, İdare ihale ilan bedeli ödememektedir. Bu yöntemle A.T.M. Cihazı ve GSM Baz İstasyon yerleri pazarlık usulü ile kiraya verildiğinde, kamu yararı oluştuğu düşünülmektedir.

Bundan sonraki süreçte söz konusu yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilerek kiraya verilecektir”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup, gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.