MEHMET BALiOGLU

İdarece Peşin Ödenen Sigorta Bedellerinin Dönemsellik Kavramına Aykırı Olarak Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Sigorta Poliçe Bedellerinin Vadelerine Göre Hesaplarda İzlenmesi

Temel Bulgular

* İdare tarafından, dönemsellik ilkesi gereği vadelerine uygun hesaplarda izlenilmesi gereken çeşitli sigorta bedellerinin tamamının, ödeme tarihlerinde doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 144, 146, 217 ve 219’uncu maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Poliçe detaylarına göre hesaplanan ve toplamda 164.633,44 TL’ye tekabül eden sigorta bedellerinden; 2022 yılı içerisinde 39.896,28 TL’si 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı’nda ve 124.737,16 TL’si 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı’nda izlenmek üzere 630-Giderler Hesabına nakledilmelidir.

Rapor Metni

İdare tarafından, dönemsellik ilkesi gereği vadelerine uygun hesaplarda izlenilmesi gereken çeşitli sigorta bedellerinin tamamının, ödeme tarihlerinde doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 144’üncü maddesinde, 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik’in 146’ncı maddesine göre peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanlar 630-Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahakkuk ettirilmesi gerekenler 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; ödenen tutarın tamamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan ödenen tutarın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak; ayrıca Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında kayıtlı tutarlar ilgili oldukları ay sonlarında gider olarak tahakkuk ettirilmesi amacıyla bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, Yönetmelik’in 217’nci maddesinde, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının, dönem içinde ödenen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik’in 219’uncu maddesine göre; peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanlar 630-Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahakkuk ettirilmesi gerekenler 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; ödenen tutarın tamamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan ödenen tutarın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak; ayrıca, 280-Gelecek Yıllara Ait

Giderler Hesabına kayıtlı tutarlardan takip eden dönemde gider hesaplarına yansıtılması gerekenler, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.

Söz konusu hususa ilişkin olarak yapılan incelemelerde; 2022 yılında çeşitli sigorta poliçeleri için toplamda 398.683,70 TL ödendiği ve söz konusu ödemelerin vadesine göre 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı ile 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı yerine doğrudan 630-Giderler Hesabı’na kaydedildiği tespit edilmiştir. Poliçe detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 8: Sigorta Poliçe Bedellerini Gösterir İcmal

Sıra No

Poliçe No

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Poliçe Tutarı

2022 Yılına Ait Gider Tutarı (TL)

1

1495340722

05/10/2022

05/10/2023

6.719,45

1.679,85

2

366394607

31/10/2022

31/10/2023

8.928,40

1.488,06

3

366395328

31/10/2022

31/10/2023

7.812,37

1.302,06

4

366396097

31/10/2022

31/10/2023

7.812,38

1.302,06

5

366396587

31/10/2022

31/10/2023

7.812,37

1.302,06

6

366393914

31/10/2022

31/10/2023

5.070,62

845,10

7

366397227

04/11/2022

04/11/2023

3.949,49

658,24

8

527813458/0

26/10/2022

26/10/2023

252,00

42,00

9

100000103351010

17/10/2022

17/10/2023

252,00

63,00

10

526216964/0

14/10/2022

14/10/2023

420,00

105,00

11

370061474

18/11/2022

18/11/2023

10.526,02

1.754,32

12

137778027/0

22/09/2022

22/09/2023

3.961,10

990,27

13

137777814/0

22/09/2022

22/09/2023

3.030,47

757,59

14

311000153791706

22/09/2022

22/09/2023

7.462,27

1.865,55

15

311000153790535

22/09/2022

22/09/2023

7.462,27

1.865,55

16

311000153790293

22/09/2022

22/09/2023

4.574,27

1.143,54

17

1459060322

22/09/2022

22/09/2023

5.200,00

1.299,99

18

1458329822

22/09/2022

22/09/2023

6.415,45

1.603,86

19

1458329522

22/09/2022

22/09/2023

11.060,45

2.765,10

20

311000154654361

22/09/2022

22/09/2023

7.462,27

1.865,55

21

1391333322

17/08/2022

17/08/2023

5.214,00

1.738,00

22

1391333422

17/08/2022

17/08/2023

5.214,00

1.738,00

23

1391333522

17/08/2022

17/08/2023

6.810,00

2.270,00

24

1391333622

17/08/2022

17/08/2023

5.214,00

1.738,00

25

1391333722

17/08/2022

17/08/2023

6.810,00

2.270,00

26

1391333822

18/08/2022

18/08/2023

5.214,00

1.738,00

27

1391333922

18/08/2022

18/08/2023

5.214,00

1.738,00

28

1391334022

18/08/2022

18/08/2023

8.057,00

2.685,68

29

1391334122

17/08/2022

17/08/2023

9.144,00

3.048,00

30

1391336022

17/08/2022

17/08/2023

4.145,00

1.381,68

31

355301554

17/08/2022

17/08/2023

704,10

234,72

32

355300917

17/08/2022

17/08/2023

2.261,88

753,96

33

355302381

17/08/2022

17/08/2023

704,08

234,72

34

355519791

19/08/2022

19/08/2023

6.163,49

2.054,52

35

311000150255084

18/08/2022

18/08/2023

5.520,27

1.840,12

36

67583884

23/08/2022

23/08/2023

6.167,00

2055,68

37

355287156

17/08/2022

17/08/2023

2.261,90

754,00

38

355289561

28/08/2022

28/08/2023

3.869,48

1.289,84

39

355291152

27/08/2022

27/08/2023

704,10

234,72

40

355297797

17/08/2022

17/08/2023

2.261,90

754,00

41

503308422/0

25/06/2022

25/06/2022

3.681,68

1.840,86

42

503296684/0

25/06/2022

25/06/2023

4.967,56

2.483,78

43

503296381/0

25/06/2022

25/06/2023

9.030,93

4.515,47

44

503296076/0

25/06/2022

25/06/2023

4.967,56

2.483,78

45

503295770/0

23/06/2022

23/06/2023

7.583,99

3.792,00

46

503294624/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

47

503294345/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

48

503294096/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

49

503293738/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

50

503293437/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

51

503292362/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

52

503291993/0

20/06/2022

20/06/2023

5.279,99

2.640,00

53

503291681/0

20/06/2022

20/06/2023

5.279,99

2.640,00

54

503291313/0

20/06/2022

20/06/2023

5.279,99

2.640,00

55

503307909/0

16/06/2022

16/06/2023

5.899,00

2.949,50

56

503300230/0

15/06/2022

15/06/2023

6.741,99

3.371,00

57

503299854/0

13/06/2022

13/06/2023

5.899,00

2.949,50

58

503308887/0

23/06/2022

23/06/2023

5.279,99

2.640,00

59

503309314/0

25/06/2022

25/06/2023

5.899,00

2.949,50

60

399537088/0

25/05/2022

25/05/2023

1.360,79

793,80

61

399549444/0

30/05/2022

30/05/2023

1.693,98

988,19

62

399549186/0

30/05/2022

30/05/2023

2.155,99

1.257,62

63

399550051/0

30/05/2022

30/05/2023

1.693,98

988,19

64

399548892/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

65

399548485/0

26/05/2022

26/05/2023

2.263,78

943,25

66

399547767/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

67

399547544/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

68

399546685/0

26/05/2022

26/05/2023

2.748,90

1.603,56

69

399545298/0

26/05/2022

26/05/2023

2.748,90

1.603,56

70

399544844/0

26/05/2022

26/05/2023

2.263,78

1.320,55

71

399543826/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

72

399543049/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

73

399541877/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

74

399541431/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

75

399541041/0

26/05/2022

26/05/2023

4.852,04

2.830,38

76

399540766/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

77

399539006/0

26/05/2022

26/05/2023

1.778,70

1.037,61

78

392733218/0

14/04/2022

14/04/2023

1.252,00

834,72

79

392733712/0

14/04/2022

14/04/2023

1.252,00

834,72

80

1162344226

24/03/2022

24/03/2023

6.585,60

4.939,20

81

1162355222

24/03/2022

24/03/2023

6.585,60

4.939,20

82

1162232221

24/03/2022

24/03/2023

13.171,20

9.878,40

83

1162374229

24/03/2022

24/03/2023

3.567,20

2.675,43

84

1162363222

24/03/2022

24/03/2023

13.171,20

9.878,40

Genel Toplam

398.683,70

164.633,44

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından; bulgu hakkında gerekli düzeltici işlemin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, ödenen çeşitli sigorta bedellerinin dönemsellik ilkesi gereği vadelerine uygun hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.