MEHMET BALiOGLU

İcra Süreci Başlatılmış Alacaklar İle Kiralanan Taşınmazlara Ait Elektrik Alacaklarının Muhasebe Sistemine Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite alacaklarının ve kiralanan taşınmazların elektrik giderlerinin muhasebe sistemine kaydedilmediği tespit edilmiştir.
  • İcra işlemleri başlatılan 1.228,28 TL tutarında elektrik bedeli alacağı ve 86.000,00 TL tutarında kira bedeli tazminat alacağı bulunmaktadır.
  • Üniversitenin kiraya verdiği taşınmazlara ilişkin kiracıların 2019 yılı sonu itibariyle ödenmemiş 103.324,90 TL elektrik borcu bulunmaktadır.
  • Söz konusu alacaklar 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında veya 140 Kişilerden alacaklar hesabına kayıt edilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı başlıklı 54’üncü maddesi
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin Hesabın işleyişi başlıklı 56’ncı maddesi
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 140 Kişilerden alacaklar hesabı başlıklı 82’nci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Tahsil edilemeyen ve icra süreci başlatılan alacakların 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ve 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edilmesi
  • Elektrik borçlarının tespit edildiği ayda ilgili firma adına alacak tahakkuk kayıtlarının yapılması
  • Geçmiş elektrik alacaklarının kişi borcuna alınarak takip edilmesi

Rapor Metni

Takipli alacak haline gelmiş ve icra süreci başlatılmış Üniversite alacakları ile Üniversiteye ait kiralanan taşınmazların elektrik giderlerinin Muhasebe Sistemine kaydedilmediği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı başlıklı 54’üncü maddesinde; gelirlerden takipli alacaklar hesabının, tahakkuk ettirilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ve bunlardan yapılan tahsilatlar için kullanılacağı belirtilmiştir. Hesabın işleyişi başlıklı 56’ncı maddesinde ise takibe alınan alacakların bu hesaba borç, 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. 140 Kişilerden alacaklar

hesabı başlıklı 82’nci maddesinde ise Kişilerden alacaklar hesabı, kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin vadesinde ödenmediğinden dolayı tahsil edilemeyen ve Hukuk Müşavirliğince icra işlemleri başlatılan 1.228,28 TL tutarındaki elektrik bedeli alacağı ve 86.000,00 TL tutarında kafeterya işletmecisinden olan 1 yıllık kira bedeli tazminat alacağının bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Üniversitenin kiraya vermiş olduğu taşınmazlara ilişkin kiracıların 2019 yılı sonu itibariyle ödenmemiş 103.324,90 TL elektrik borcu bulunmaktadır. Ancak söz konusu alacaklar 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ya da 140 Kişilerden alacaklar hesabına kayıt yapılamadığı, dolayısıyla muhasebe sisteminde böyle bir alacağın yer almadığı tespit edilmiştir.

Üniversitenin tahsil edilemeyen ve bu sebeple de icra süreci başlatılan alacaklarının ilgisine göre 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ve 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edilmesinin, gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Elektrik borçlarının ise tespit edildiği ayda ilgili firma adına alacak tahakkuk kayıtlarının yapılmasının, geçmiş alacakların ise kişi borcuna alınarak takip edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.