MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sistemlerinin Oluşturulmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Şirkette mali nitelikteki iş ve işlemlerle ilgili risk analizleri yapılmamış, iş akış şemaları ile iç kontrol sistemleri oluşturulmamıştır.

Temel Bulgular

  • Şirketin gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemlerinin düzenlendiği ve süreç akış şemalarının oluşturulduğu düzenlemeler yapılmamıştır.
  • Mali nitelikteki iş ve işlemler üzerinde iç kontrol faaliyetleri sistematik bir şekilde sürdürülememektedir.
  • Muhasebe birimince yapılan kontroller de sınırlı düzeyde kaldığından Şirket’te iç kontrol ortamının oldukça riskli olduğu değerlendirilmektedir.
  • Örneğin işletilmekte olan bistro veya öğrenci yurdunda kullanılmak üzere satın alınan malzemeler için herhangi bir iç kontrol süreci takip edilmemektedir, yapılan harcamalara ilişkin faturalar muhasebe birimine gönderilmek suretiyle işlemler tamamlanmaktadır.
  • Aynı şekilde mal ve hizmet satışı ile gelirlerin tahsilatı süreçlerinde de sistemli iç kontrol süreçleri bulunmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Belirtilmemiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Her türlü mali işlemde kontrol risklerinin asgari düzeye indirilebilmesi için, Şirket yönetimince iş akış ve kontrol süreçlerinin yazılı bir biçimde düzenlenmesi ve bu işlemlerin standart hale getirilmesi uygun olur.

Rapor Metni

Mali nitelikteki iş ve işlemlerle ilgili risk analizleri yapılmamış, iş akış şemaları ile iç kontrol sistemleri oluşturulmamıştır.

Şirketin gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemlerinin düzenlendiği ve süreç akış şemalarının oluşturulduğu düzenlemeler yapılmamıştır. Bu sebeple mali nitelikteki iş ve işlemler üzerinde iç kontrol faaliyetleri sistematik bir şekilde sürdürülememektedir. Muhasebe birimince yapılan kontroller de sınırlı düzeyde kaldığından Şirket’te iç kontrol ortamının oldukça riskli olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin işletilmekte olan bistro veya öğrenci yurdunda kullanılmak üzere satın alınan malzemeler için herhangi bir iç kontrol süreci takip edilmemekte, yapılan harcamalara ilişkin faturalar muhasebe birimine gönderilmek suretiyle işlemler tamamlanmaktadır. Aynı şekilde mal ve hizmet satışı ile gelirlerin tahsilatı süreçlerinde de sistemli iç kontrol süreçleri bulunmamaktadır.

Her türlü mali işlemde kontrol risklerinin asgari düzeye indirilebilmesi için, Şirket yönetimince iş akış ve kontrol süreçlerinin yazılı bir biçimde düzenlenmesi ve bu işlemlerin standart hale getirilmesi uygun olur.

Kamu idaresi cevabında; “İç kontrol sistemindeki eksiklerimiz 2019 yılı içinde giderilecek ve iç kontrol süreçleri yazılı hale getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği, iç kontrol sistemindeki eksiklerin 2019 yılı içerisinde giderileceği ve iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirileceği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.