MEHMET BALiOGLU

Hedeflenenden Düşük veya Yüksek Gerçekleşen Performans Göstergeleri İçin Sapma Nedenlerinin Belirtilmemesi

Rapor Özet

  • İdareler faaliyet raporlarında performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verir.
  • Kurumun faaliyet raporunda yapılan incelemede hedefin altında veya üzerindeki gerçekleşmelerde bir neden açıklanmadığı görülmüştür.
  • Hedefin altındaki gerçekleşmeler düşük performans gösterildiğini ifade ederken, söz konusu durumlarda neden hedeflenenden daha düşün performans gösterildiği açıklanmalıdır.
  • Keza üzerindeki gerçekleşmeler de yüksek performans gibi görünse de geçerli bir nedenin olmadığı durumda hedefin gerçekçi belirlenmediğini ya da ihtiyacı karşılamadığını göstermektedir.
  • İdare cevabında belirtilen bulgunun, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderileceğini belirtmiştir.
  • Sonuç olarak söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinin 2’nci alt bendinde idarelerin Faaliyet Raporlarında “performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine… yer verilir” denilmektedir.

Kurumun Faaliyet Raporunda yapılan incelemede hedefin altında veya üzerindeki gerçekleşmelerde bir neden açıklanmadığı görülmüştür. Hedefin altındaki gerçekleşmeler düşük performans gösterildiğini ifade ederken söz konusu durumlarda neden hedeflenenden daha düşün performans gösterildiği açıklanmalıdır. Keza üzerindeki gerçekleşmeler de yüksek performans gibi görünse de geçerli bir nedenin olmadığı durumda hedefin gerçekçi belirlenmediğini ya da ihtiyacı karşılamadığını göstermektedir. Bu yüzden hedefin önemli ölçüde düşük veya yüksek gerçekleşmesi durumunda sapma nedenlerine Faaliyet Raporunda yer verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.