MEHMET BALiOGLU

Gider Taahhütleri Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Taahhüt edilen sözleşme tutarlarının 920 Gider Taahhütleri Hesabında izlenmemesi.
 • Temel Bulgular

  • Mal, hizmet ve yapım işleri nedeniyle 2018 yılında taahhüt edilen sözleşme tutarının toplamı 19.098.491,15 TL’dir.
  • 2018 yılında toplam 8.572.665,01 TL ödeme yapılmıştır.
  • 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına bu taahhütler için herhangi bir kayıt yapılmamıştır.
  • 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabında yer alması gereken 10.586.253,94 TL, bilanço dipnotlarında görünmemektedir.

  Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 449’uncu maddesi, taahhüt hesaplarının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını düzenlemiştir.
  • Yönetmeliğin 451’inci maddesinde ise 920 Gider Taahhütleri Hesabının işleyişi açıklanmıştır.

  önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediye tarafından girişilen taahhütlerin muhasebe kayıtlarında tutulması gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen tüm hesap hareketlerinin önümüzdeki dönemde takip edilmelidir.

  Rapor Metni

  Belediye tarafından düzenlenen mal, hizmet ve yapım işleri nedeniyle taahhüt edilen sözleşme tutarlarının 920 Gider Taahhütleri Hesabında izlenmediği görülmüştür.

  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 449’uncu maddesi taahhüt hesaplarının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını düzenlemiştir. Yönetmeliğin 451’inci maddesinde ise 920 Gider Taahhütleri Hesabının işleyişi açıklanmıştır. Buna göre; girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışı 920 Gider Taahhütleri Hesabına borç, 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

  2018 yılında, mal, hizmet ve yapım işleri nedeniyle taahhüt edilen sözleşme tutarları toplamının 19.098.491,15 TL olduğu, 8.572.665,01 TL ödemede bulunulduğu ancak 920 Gider Taahhütleri ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarına herhangi bir kayıt yapılmadığı tespit edilmiştir. Girişilen taahhütlerin muhasebe kayıtlarında tutulması, idarelerin yılı içinde taahhüt ettiği ödemelere karşılık o tutarda ödeneğin bulunması ve bu ödeneğin başka bir işe kullanılmayarak saklanması açısından önemlidir. Bu nedenle Kurum tarafından girişilen taahhütlerin 920 ve 921 numaralı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

  Gerekli kayıtların yapılmaması sonucunda, Bilanço dipnotlarında 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabında yer alması gereken 10.586.253,94 TL görünmemektedir.

  Kamu idaresi cevabında; Kurumumuzca girişilen taahhütler için 920 ve 921 numaralı hesaplar kullanılacaktır.” denilmektedir.

  Sonuç olarak Belediye cevabında bulgumuz doğrultusunda düzeltme işlemlerinin yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan hatalı kayıtlar 2018 yılı Bilançosunu etkilemiş, Bilanço dipnotlarında 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabında yer

  alması gereken 10.586.253,94 TL’nin görünmemesine neden olmuştur. Düzeltme işlemleri müteakip denetim döneminde izlenecektir.