MEHMET BALiOGLU

Gelir Tahakkukları Hesabının Hatalı Kullanılması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

  • Şirket otoparklardan elde edilen hasılatı 180-Gelir Tahakkukları Hesabı kullanarak muhasebeleştiriyor.
  • Üçüncü kişilerden tahsil edilen veya bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin döneme ait kısımları 180-Gelir Tahakkukları Hesabında izlenmelidir.
  • Otoparklardaki tahsilatlara ilişkin muhasebe kayıtlarında 180-Gelir Tahakkukları Hesabını kullanmak hatalı bir uygulamadır ve dönemsellik ilkesine uymamaktadır.
  • Otoparklarda yapılan gelir tahsilatları, 180-Gelir Tahakkukları yerine 10- Hazır Değerler hesap grubu içerisinde niteliğine uygun bir hesap kodu kullanılarak muhasebeleştirilmelidir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • Dönemsellik ilkesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Otoparklarda yapılan gelir tahsilatlarının 180-Gelir Tahakkukları yerine, 10- Hazır Değerler hesap grubu içerisinde niteliğine uygun bir hesap kodu kullanılmak suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekir.
  • Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve 2019 yılı başından itibaren hatalı muhasebeleştirme işlemine son verildiği belirtilmiştir.
  • Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.

Rapor Metni

Şirket tarafından işletilmekte olan otoparklardan elde edilen hasılat 180-Gelir Tahakkukları Hesabı kullanılmak suretiyle muhasebeleştirilmektedir.

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının 180-Gelir Tahakkukları Hesabında izlenmesi gerekmektedir. Şirkete ait otoparklarda yapılan tahsilatlara ilişkin muhasebe kayıtlarında bu hesabın kullanılması hatalı bir uygulamadır ve dönemsellik ilkesine de uymamaktadır. Zira burada hesap döneminden sonra tahsil olunacak ya da kesinleşecek bir alacak kaydı söz konusu değildir. Aksine içinde bulunulan döneme ait olup Şirket kasasına girmiş bir gelir mevcuttur.

Otoparklarda yapılan gelir tahsilatlarının 180-Gelir Tahakkukları yerine, 10- Hazır Değerler hesap grubu içerisinde niteliğine uygun bir hesap kodu kullanılmak suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “Otopark gelirlerimiz, 01.01.2019 tarihinden itibaren 180- Gelir Tahakkukları yerine 10- Hazır Değerler hesap grubu içinde muhasebeleştirilmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve 2019 yılı başından itibaren hatalı muhasebeleştirme işlemine son verildiği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.