MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabulü Yapılan Yatırımların Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinin muhasebe kayıtlarını zamanında gerçekleştirmemesi nedeniyle mali tablolarda hatalı bilgi oluşması.

Temel Bulgular

  • Geçici kabulü yapılan yapım işlerine ait tutarların ilgili duran varlık hesabına aktarılmaması nedeniyle, mali tablolardaki 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı ile 251- Yeraltı ve Yerüstü Hesabında 2.970.500,53 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204’üncü ve 205’inci maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin ilgili birimler arasında işbirliğini artırarak muhasebe kayıtlarının zamanında gerçekleşmesini sağlaması.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğinin açıklandığı 204’üncü maddesine göre, bu hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in 205’inci maddesinde adı geçen hesabın işleyişi açıklanmış ve tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenen toplam 2.970.500,53 TL’lik yapım işinin 2018 yılı sonu itibariyle geçici kabulü yapılmasına rağmen ilgili duran varlık hesabına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Geçici kabulü yapılan yapım işlerine ait tutarların ilgili duran varlık hesabına aktarılmaması nedeniyle, mali tablolardaki 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı ile 251- Yeraltı ve Yerüstü Hesabına Hesabında 2.970.500,53 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Yatırımcı birimler ile Muhasebe birimi arasında iş birliği arttırılarak muhasebe kayıtlarının zamanında gerçekleşmesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; ilgili birimler arasında iş birliğinin arttırılarak muhasebe kayıtlarının zamanında gerçekleşmesinin sağlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Ancak, bulgumuzda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında yer alan 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı ile 251-Yeraltı ve Yerüstü Hesabında hatalı bilgi içermesine sebep olunmuştur.