MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabulü Yapılan Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesabına Kaydedilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu:

Belediyenin inşaatı devam eden duran varlıklarının muhasebeleştirilmesindeki hatalı uygulaması.

Temel Bulgular:

  • Duran varlıkların inşaatı sırasında, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kayıt yapılmaktadır.
  • Geçici kabul yapılınca; 258 Hesabından çıkartılıp, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına veya 252 Binalar Hesabına kaydedilmesi gerekirken, bu işlem yapılmamaktadır.
  • 2018 yılı içerisinde geçici kabulü yapılan toplam 18.364.686,00 TL 258 Hesabında kayıtlıdır.
  • Bu tutarın ilgili varlık hesaplarına alınmaması nedeniyle, mali tablolarda bu tutar kadar 258 Hesabı fazla, ilgili varlık hesapları daha az görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin; 191 ve 193’üncü maddeleri
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyenin hatalı uygulamanın düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve mali tabloların düzeltilmesi.
  • Belediyenin harcama birimlerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ödeme emri belgelerini düzenlerken gerekli muhasebe işlemleri yapmaları konusunda eğitim verilmesi.
  • Belediyenin mali tablolarının düzenli olarak denetlenmesi ve hatalı uygulamaların tespit edilerek düzeltilmesi.

Rapor Metni

Duran varlıkların inşaatı sırasında, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kayıt yapılmaktadır. Geçici kabul yapılınca; 258 Hesabından çıkartılıp, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına veya 252 Binalar Hesabına kaydedilmesi gerekirken, bu işlem yapılmamaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin; 191 ve 193’üncü maddelerinde, yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına, 252 Binalar Hesabına borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmektedir.

2018 yılı içerisinde geçici kabulü yapılan toplam 18.364.686,00 TL 258 Hesabında kayıtlıdır. Bu tutarın ilgili varlık hesaplarına alınmaması nedeniyle, mali tablolarda bu tutar kadar 258 Hesabı fazla, ilgili varlık hesapları daha az görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-4 te belirtilen tespitlerle ilgili olarak 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabını kullanan harcama birimlerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ödeme emri belgelerini düzenlerken gerekli muhasebe işlemleri yapmaları için bilgilendirme yazıları yazılmış olup gerekli düzeltme çalışmalarına başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. 2018 yılı içerisinde geçici kabulü yapılan toplam 18.364.686,00 TL 258 Hesabında

kayıtlıdır. Bu tutarın ilgili varlık hesaplarına alınmaması nedeniyle, mali tablolarda bu tutar kadar 258 Hesabı fazla, ilgili varlık hesapları daha az görünmektedir.